https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/oAKeA7/baksiden-av-medaljen