En epidemi er definert som høy forekomst av en bestemt sykdom i en befolkning en viss periode.

En pandemi er det samme i et stort geografisk område.

Spredning av en smittsom sykdom forutsetter spredning av smittestoff, fra noen som er smittet til noen som er mottagelige.

En epidemi gir seg når en tilstrekkelig liten del av befolkningen er mottagelig for smittestoffet.

En tid etter dette spørs det selvfølgelig hvor lenge den opparbeidede immuniteten varer hos hver enkelt, hvor mange immune som dør og hvor mange nyfødte som er smittbare.