https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Eppz25/unntaket-er-blitt-normalen-for-smitteverntiltakene?utm_source=facebook&fbclid=IwAR2NlvPEncLcFmGTe3vpItoFPFJp-XtSMm6Bh3UNlQVR6M7oxxLAUvg3JfE

…med et juridisk språk.

Forbudet mot alkoholservering i Oslo er ikke nevnt.