https://www.estatenyheter.no/200-storste-pluss/200-storste-shipping-penger-flommer-i-norsk-eiendom/277483

Jeg får ikke lest mere enn overskriften og litt til, men det var faktisk en interessant nyhet.