Hvis Vinje faktisk mener det der? Har ikke abonnement på Dagsavisen, men det kan jo hende han sitter og kommenterer sin egen dumhet, det er jo en måte å snakke på. Jeg er enig i at nynorsk er en ressurs, men bokmål er vel nærmere mange østlandsdialekter enn nynorsk er.