https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pA1Rl1/hvem-har-skylden-naar-smaastedene-forsvinner-og-de-ansatte-blir-til-en?fbclid=IwAR1zphgJT2gFt0WkSXDbuNrM3dhH7VNeTSXt2LagUHieoJFcypux-FkTWkg

En ikke så dårlig oppsummering av situasjonen i utelivsnæringen.