https://www.facebook.com/bardhoksrud/photos/a.306683273037649/1300210950351538/

Dette handler ikke om fri tilgang til byene for bilister fra Klepp eller Tinn.

Folk i distriktene må finne seg i at de ikke har fri tilgang til byene med bil. Hvis de ikke vil bruke kollektivtransport får det være deres eget valg, men en by er ikke en bygd og kan ikke være det, det er mindre plass til biler. Vi som bor i byen nyter godt av de begrensningene, for eksempel bomringen, og det er tross alt vi som bor her.

I hvert fall handler dette om Oslo, jeg skal ikke uttale meg for sterkt om andre byer.

Det er ikke i seg selv et problem å bo i en by, der misforstår bygdefolk. Og vi må også få lov til å styre oss selv og vårt lokalmiljø.

Men det dette handler om er regler, hvordan man utformer en lov.

Jeg er enig i at man ikke kan lage én regel for bensinbilers fremkommelighet i en by og en for elektriske bilers. Det begynner å gå ut over grunnleggende rettigheter på en måte som ikke er akseptabel, og det roter til lovverket, ikke minst. Lover og regler må ikke være for kompliserte, da er det nesten umulig å følge dem. Man kan oppnå CO2-reduksjon på andre måter, og bør gjøre det.

Jeg tror ikke det ligger noe annet bak FrPs argumentasjon enn ren og enkel egoisme, jeg vil gjøre som jeg vil. Men jeg er enig i at man i dette tilfellet ikke kan lage én regel for elbiler og en annen for bensinbiler.

Det er et stort problem at FrP etter så mange års opplysning og diskusjon ikke har skjønt klimaproblemene, men man må løse det problemet på andre måter enn dette.

Jeg er ikke enig i at man, selv om klimaproblemene er akutte og må løses, med eller uten FrPs medvirkning, kan forsvare ethvert tiltak og enhver lov som begrunnes ut fra det.

Forskjellen på en bensinbil og en batteribils CO2-forbruk finnes, men den er ikke så stor at det forsvarer disse tiltakene. Det koster fortsatt mye CO2 å produsere en bil og å produsere batterier, og så går CO2- regnskapet visstnok opp på lengre sikt, altså i bilens levetid, når man sammenligner de to.

Men bilen er – generelt – for lengst et ressurs- og CO2-problem, og det er jo det poenget FrP burde ta inn over seg og finne ut av.

I tillegg handler dette om våre rettigheter som byboere.

Men parallellen til koronatiltak er også tydelig, den situasjonen er ikke sånn at man kan eller må gjøre hva som helst for å få løst problemene.

FrP har på sin side rotet til store deler av lovverket ut fra sine temaer, på samme måte, ikke minst rasisme.

Alle er nødt til å finne seg i at de ikke kan lage et diktatur ut fra eget hode, alle er nødt til å ta hensyn til visse demokratiske prinsipper også når nye regler og lover utformes.

Redigert…