Jeg slang ut av meg et spørsmål på Facebook idag, om hvor mye han tjener, og andre som er politikere eller i forvaltningen, som det heter. Vel ikke helt greit gjort, så beklager, men det er noen seriøse ting å si om de svarene han gir på spørsmålene, synes jeg.

Det er ikke relevant å sammenligne direkte med arbeidsledighetstrygd, hverken for kultur eller servering eller overnatting, for regjeringen har stengt selve muligheten til å jobbe i disse bransjene. At det sees på som en krisesituasjon forandrer ikke at man lukker muligheter som normalt er der.

Resultatet er at man er på vei til å ødelegge bransjene i ganske stor grad. En ting er at det generelt ikke er mange ledige jobber, men man ber også ansatte eller frilansere i to eller tre hele bransjer om å skifte beite. 

Det har man ingen myndighet til å gjøre. 

Setter man inn tiltak får man også ta konsekvensene for de det gjelder, etter min mening.

Et aktivitetskrav er en rest av “arbeidslinja”, og er heller ikke en helt relevant kommentar i en situasjon hvor man hindres i å arbeide i den jobben og det faget man har. Hvis det finnes andre muligheter i samme fag er de usikre og krever kanskje til og med nybrottsarbeid hvis man er frilansmusiker eller driver et utested.

Det er kunnskapsløst å be om det som en rutineaffære.

Å si at “selvstendig næringsdrivende har påtatt seg en risiko for å oppnå en mulig gevinst” er ikke en riktig beskrivelse av noen jeg kjenner i kulturfeltet. Man må ha valgt pengenes vei i livet på et eller annet tidspunkt for å tenke sånn og snakke sånn.

Restaurantbransjen tjener vel pengene på andre måter enn musikere, men kokker som starter egne steder har heller ikke store penger bak seg, og de lever også for maten i like stor grad som en musiker lever for musikken. Holdningen til penger kan sikkert være forskjellig, men det er i så fall uvesentlige kulturforskjeller, resultatet for alle er mat og musikk på høyt nivå.

I en krise blir alle problemer større, og siden regjeringen nå faktisk sitter med ansvaret, også i denne situasjonen, også for egen politikk, må den nesten ta det.