Jeg leser mitt gamle leksikon…Encyclopedia Britannica fra 80-tallet.

En epidemi er definert som et midlertidig utbrudd av sykdom i en befolkning. 

Begrepet har historisk vært brukt bare om smittsomme sykdommer, men i moderne språkbruk snakkes det også om epidemier av andre typer sykdommer, som selvfølgelig sprer seg på andre måter, via livsstil, for eksempel.

Spredning av smitte skjer ved at en tilstrekkelig dose smitte går fra et individ som er smittsom til ett som er mottagelig for sykdommen.

Etter at epidemien har lagt seg har en tilstrekkelig stor del av befolkningen en tilstrekkelig lav andel mottagelige individer – til at det ikke oppstår en ny epidemi selv om viruset fortsatt finnes eller eventuelt skulle komme inn utenfra, altså reintroduseres i befolkningen, som det står.

Dermed er befolkningen som helhet immun mot sykdommen, og jeg legger til, vel selv om ikke alle individer i befolkningen er det.

Dette kalles flokkimmunitet. I befolkningen som helhet vil det da ikke finnes den store mengden syke og den store mengden smitte som definerer en epidemi.

Redigert etter publisering.