Jeg er også mildest talt lei av den koblingen mellom moral og alkohol som vi har levd med i en alt for stor del av vår historie, i deler av befolkningen. 

Hvis noen velger å drikke er det deres egen sak, hvis noen vil være avholdsfolk det samme, og at alkoholproblemer finnes forsvarer ikke å gjøre hva som helst med resten av befolkningen.

Hensyn er noe annet.

Selv om rusproblemer kan handle om mange ting er også stigmatisering en ikke uvesentlig del av det hele.