https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/41m8Le/bent-hoeie-om-rusreformen-tiden-er-inne-for-aa-bytte-ut-straff-med-hjelp

Jeg synes dette er en skikkelig god nyhet.