Leser fortsatt popularisert økonomi. En overskrift som handler om sentralbanken, tilsvarende Norges Bank i alle land: “Monopolmakt over penger” – Monopoly power over money.

En litt underlig måte å snakke om noe som i mitt hode tenkes som en del av sentralmakten, at den eventuelt ikke skulle ha monopol, men være en…hva da? vanlig bank?

Det er jo faktisk nokså normalt at en offentlig myndighet har monopol på det den gjør, fordi den er offentlig og opptrer på vegne av alle, ikke på vegne av én aktør i samfunnet eller en gruppe aktører.

I mange andre sammenhenger i mitt hode, i samfunnet, er det også en irrelevant problemstilling, hvis man skulle tenke på det.

Bare en språklig digresjon som kanskje sier noe om tenkemåte.

Redigert…