Altså, bare for å ta det først – dette er ikke ingenting – jeg er ikke der, jeg kjenner folk som har vært temmelig syke.

Det er nokså mange syke og døde i en del land. 

Men ikke i Norge.

Så hvor stort er problemet, og hva består det i?

Når jeg diskuterer med noen, situasjonen og hva vi burde gjøre, lander vi i hvert fall på at de “vanlige” tingene er de viktigste – håndvask, at man ser seg for, at man holder avstand til andre. Tar minst mulig på ting. Holder pusten innimellom hvis man må.

Man trenger jo ikke være distansert av den grunn, faktisk, dette påvirker jo lett vår væremåte, og det er ikke deilig eller nødvendig, jeg liker ikke den siden av saken i det hele tatt, men det er jo ikke bare å holde de tingene fra hverandre beatandig heller.

Å si at det ikke har vært smitte ute på kafeer og restauranter…det stemmer, og uavhengig av hvilket smitteregime, det har jo variert vilt.

Det publiseres statistikk hver uke som også inneholder smittested. Kontor, hjemme osv.

Men å si det der om byen – jeg tror snart til hvem som helst – er umulig, det er som å snakke til veggen, de hører ikke etter.

Men det var nesten ikke smitte på byen.

Det var to hendelser, en i Oslo, en i Trondheim, som i det hele tatt syntes på statistikkene.

Mer har det ikke vært.

Det betyr at de som jobber disse stedene, på byen og i kulturlivet – har klart å følge reglene og unngå smitte.

De er jo også sånn omtrent vant til det til daglig, utenom epidemitider. Det er en vanlig del av jobben deres å holde orden på ting, å holde det rent osv. 

Siste ukerapport fra folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-for-uke-8-22.02—28.02.21.pdf

En forklaring jeg har hørt på at restauranter og kultur allikevel stenges ned, er at transporten dit skaper et problem, hvis folk kommer fra forstedene eller utkanten av byen, inn til sentrum, for eksempel. Da må de på toget eller T-banen, og så skjer smitten der. Jeg vet ikke om det er sånn myndighetene tenker, men det er jo mulig.

En annen forklaring er selvfølgelig at mange politikere bryr seg lite om både kunst, kultur og restauranter.

Bortsett fra til fest. Da vil de ha begge deler.

Ikke alle er sånn, men mange.

Den store andelen av de som dør er enten gamle, gamle og syke, eller syke.

Hvor mange syke er det i verden, av korona?

Statistikk fra verden:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Frem til i dag, dette er oppdaterte tall, i overkant av 116 millioner smittede, totalt.

Rundt 91 millioner av dem er blitt friske igjen.

Omtrent 2,5 millioner er døde.

Ca 21 millioner er syke, akkurat nå, og av dem er ifølge denne kilden – nettstedet Worldometers.info – omtrent 90 000 alvorlig syke eller i en kritisk tilstand.

Alle vet vel omtrent hvor mange mennesker det er i verden idag.

To av de kurvene gir vel grunn til optimisme? Den ene viser antall døde, den andre antall nye tilfeller, begge tall pr dag.

Begge kurver har en topp i slutten av januar, og kurven til i dag er nedadgående. Fra ca 850 000 nye tilfeller pr dag i januar til i underkant av en halv million i dag, ca 17 500 døde pr dag i januar, i dag litt under 11 000.

I verden.

Alderen på de som dør, i Norge:

Litt over 90 personer er under 70.

Ca 540 fra 70 og opp.

Totalt antall døde er 632.

Det er mye flere smittede, nå, i lavere enn i høyere aldersgrupper, men færre syke og mye færre døde.

I løpet av hele perioden har til sammen 514 vært innlagt på intensivavdeling.

Som nevnt, i en vanlig influensasesong dør mellom 500 og 2000 i Norge. 

Vi har vært mildt rammet, og det handler ikke bare om reglene, ble det sagt etter første runde, vi hadde færre enn Danmark også. Spredt bosetning, reservert omgangsform, lite bruk av antibiotika, alltid, betyr kanskje mere motstandskraft også? Vi er vant til, kroppene våre er vant til, å takle mange sånne ting selv.

11 000 døde av kreft i Norge i 2018.

Litt under 2 800 har vært innlagt på vanlig avdeling i forbindelse med denne epidemien.

Ikke i noe land, bortsett fra San Marino, har dødeligheten i andel av befolkningen vært over to promille. Noen ligger tett oppunder.

34 land ligger mellom én og to promille, deriblant folkerike land, USA og Brasil, for eksempel.

Når det gjelder antall døde som prosent av smittede, skiller Mexico seg kraftig ut med ca 9%, og under mildest talt unormale forhold, Jemen og Syria. Send penger den som kan, de fryser og sulter.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet (USA)

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

Litt over en halv million er døde av Covid-19 i USA siden epidemien startet i mars i fjor.

660 000 døde av hjertesykdom, som er den største dødsårsaken i USA:

En forskjell fra Norge allikevel.

Noen reagerer hvis man begynner å diskutere sånne tall, dødelighet i befolkningen som helhet på grunn av denne epidemien.

Helsearbeideres jobb til vanlig er å redde flest mulig, gjøre flest mulig friske. Innenfor systemets rammer, legger noen til.

Det er vanlig at et virus muterer.

Og så blir man møtt med spørsmålet “Men hvis man ikke gjør noe”…

Kunne vi…finne en modus for diskusjonen som ikke omfatter 1) å gjøre ikke noe og 2) portforbud?

Det er ytterligheter.

  1. håndvask
  2. avstand
  3. dere kan resten av de hverdagslige tingene.

Det er vanlig at et virus muterer.

Det tallet for dødsfall på grunn av hjerteproblemer i USA er fra 2019.

Redigert…