https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/11/24/helseproblemer-etter-covid-19-vi-trenger-et-helhetlig-kunnskapssyn/?fbclid=IwAR3wZVM7OsCdE1XP9jL8jww3TRf-HLh4qPPUY8hS3-fjBcF-pJmRkcbU7C4

En interessant artikkel som også sier noe om forholdet mellom kropp og psyke i denne sammenhengen, og som beholder roen i en debatt som har balansert på et nokså høyt angstnivå.