Det er så lett å sitte et annet sted enn Oslo og slenge kommentarer i vår retning.

At det finnes konflikter – mange – mellom sentrale myndigheter og resten av landet er normalt.

Men Oslo som by har de samme problemene.

Vi må leve med å bli forvekslet med regjeringen.

Det er i og for seg en annen sak.

Men jeg er ikke minister, selv så mange meninger som jeg har. Ansvaret for rikspolitikken ligger ikke i byen, men i Stortinget, regjeringen – og forvaltningen.

Du vil selvfølgelig kunne finne folk som forsvarer urimelige ting her i Oslo, ting som går ut over Finnmark, Møre og Trondheim, men du vil finne det motsatte også.

Jeg vil si det store problemet i den sammenhengen er uvitenhet, man lever sitt liv, går på jobb, har ferie og prøver å passe på familien hvis man har noen, som alle andre, så sånn sett er det ikke poengløst å ruske i oss. Oslo er den største byen i landet, så bare tyngden av antall avgitte stemmer og antallet av de stemmer som snakker eller eventuelt er tause – de merkes vel bare på grunn av at de er mange.

Det er forståelig og rimelig å si noe om det. Vi er nærmere makten og kan kanskje påvirke lettere i noen tilfeller.

Men vi er ikke regjeringen eller Stortinget.

De fleste som sitter der kommer fra andre steder enn Oslo. I regjeringen er nå ni av tjue fra Sørlandet eller Vestlandet.

Men de bor liksom her. Jeg er i grunnen litt usikker på hva slags tilhørighet de politikerne – “rikspolitikerne” – har når det gjelder sted, når de bor her i mange år, og representerer et annet område på Stortinget.

Vi har gjennomlevd noen fullstendig sinnssyke justisministre fra FrP som også gjerne stakk fingrene i det som andre steder og i andre byer forhåpentligvis ville vært lokalpolitikk. Man bør vurdere den historien med han Moldeordføreren litt ut fra det bildet, rikspolitikere som bestemmer over byen. Det utspillet er en del av en maktkamp mellom regjeringen og byrådet og bystyret i Oslo.

Regjeringen har så mye de skal ha sagt om utviklingen i byen, det er også generelt et problem med utenbys rikspolitikere (Sylvi, Anundsen, Solvik-Olsen. Høyre generelt, alle deres byggeprosjekter for tiden som koster kjetting og ofte ødelegger byen). Solvik-Olsen var med på å kræsje NSB, som betyr mye i en liten storby. Sikkert en planlagt operasjon, de holder fortsatt på med det.

De kommer hit og skal liksom “ordne opp”. Og det går jo en del ut over oss også, en del av det er egentlig lokale saker her.

Folk utenfra som mener de har løsningen på hvordan vi skal leve sammen, alle vi som bor her, som jo er folk fra alle kanter av verden også, i tillegg til folk fra alle kanter av landet.

Jon Helgheim bor i Drammen, ikke Oslo, og FrP – sentralt – har sørget for at han er nummer to på Oslo-lista deres. Han skal liksom være representant for Oslo hvis han blir valgt.

Jeg skjønner ikke at det finnes regler som gjør det mulig å representere…et hvilket som helst fylke? En eller annen sa at det var en SV’er som hadde ordnet det i sin tid. Flaut uansett, Stortinget skulle være en representasjon av hele landet. At Carl I. Hagen står øverst på en FrP-liste i Oppland eller hvilket navn de har satt på geografien vår, er like mye bullshit.

Jeg mistenker kommunereformen for også å være et forsøk på gerrymandering, som det heter på amerikansk, hvor grenser for valgkretser jukses til, endres, for å passe til det man tror er egne partisympatier i bestemte områder.

Det ville være typisk Carl I. Hagen å tenke sånn.

Og bryr du deg om Oslos problemer? Jeg snakker ikke om rikspolitikk, jeg snakker om eiendomsbaroner som river de gamle husene for å tjene penger på…oss, egentlig, på bygging av en annen verden som forandrer byen fullstendig og tildels skaper ganske kjipe bymiljøer, og andre problemer – en del av dem finnes sikkert andre steder også. Regjeringer som avfolker bygda, som jeg også prøver å skrive imot. Jeg liker ikke det noe mere enn at de bygger i stykker byen her på grunn av penger som vil ha avkastning. Det finnes jo en sammenheng der også, mellom de to tingene, avfolking og tilflytting.

La oss uansett få ha en egen mening om livet i vår egen by.

Det er ikke så lett å vite hva andre driver med og hvordan de lever når de ikke bor i ens eget nabolag. Det er et problem jeg også sliter med fordi jeg skriver, men vit i hvert fall at vi bare bor her – også – i tillegg til hva som måtte være av faktiske problemer mellom Oslo – ikke staten eller hva den kalles eller er for tiden – og andre i landet.

Redigert…