https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/1Bj1eJ/covid-19-svekker-demokratiforsvaret

…tilpasningsdyktighet.

Bra et stykke på vei, men noen steder burde det vel gå noen grenser.