https://vartoslo.no/bymiljoetaten-humma-husain-oslo/god-fangst-da-bymiljoetaten-tauet-inn-elsparkesykler/298336?fbclid=IwAR0j-JIjjTmExfGFS147OTY7d9IcBGOGudXAgAX4EZTiV6Y_KbAz80ItThM

Jeg må le. “God fangst”??

Jeg vil si at de sparkesyklene er en bit frihet i en tid hvor det ikke er så mye av den.