Det kan ikke være helt irrelevant å sammenligne tall fra det siste året med influensatall fra tidligere år. Dette er også i utgangspunktet en luftveisinfeksjon, som smitter prinsipielt som influensa. Antall registrerte smittede i løpet av det siste året er ca 111 000, antall innlagte ca 4200 (litt under), antall på intensiv ca 800, alt tall totalt for hele perioden fra mars i fjor. Antall tester i løpet av hele greia er rundt 5,1 millioner.
Det sies at grunnen til at det går så bra i Norge med denne epidemien er at vi er så gode på smittevern, men det skulle ikke gi så stort utslag på andelen syke.

For influensasesongen året før, 2018/19, som var en gjennomsnittlig sesong, ble det anslått 4400 innlagte. På intensiv 260, fortsatt tall for hele sesongen. Det ble analysert 174 000 tester og påvist rundt 20 000 med influensa. Tar man med alle diagnoser av influensalignende sykdom, som det heter, er tallet over 100 000.


Det legene har vært mest redde for nå er sykehuskapasitet.
Det fant vi vel alle ut nå for et lite antall uker siden, etter å ha gått med egentlig en nokså udefinert angst i et år. Covid 19 har en del andre gufne egenskaper enn vanlig influensa, i hvert fall i noen tilfeller, selv om man i hvert fall som legmann eller -kvinne kan lure på i hvilken grad alle de symptomene det har vært snakk om, skyldes sykdom forårsaket av viruset eller andre ting. Det har vært forskjeller i smittsomhet med de forskjellige virusmutasjonene, men alt i alt kan man ikke si at vi har vært hardt rammet, det må da være riktig å si.

En Covid-pasient må snus annenhver time, og det binder opp mye personale. Det er vel i hvert fall noe av grunnen til panikken på sykehusene, i den grad den finnes.