FrP har omgruppert programmet sitt, sånn som det ligger ute på nettsidene deres, så jeg finner ikke enkelt igjen det jeg leter etter. Men jeg mener partiprogrammet deres begynte med setningen “Et menneske er bedre i stand til å ta vare på sitt eget liv enn staten.”

Om det ikke ble brukt nøyaktig de ordene, så mener jeg innholdet var nøyaktig dette, og som ifølge dem var grunnlaget for en liberalistisk politikk. Deres liberalisme, da, hvis de blir spurt, kanskje.

Men man kan ikke bruke et så generelt standpunkt til noe annet enn opprør eller diktatur, egentlig.

Det er masse mere å si om det, og det er nettopp poenget, at andre aktører i samfunnsdebatten har vært igjennom den typen synspunkter, har lest i hvert fall i “Fyrsten” eller tilsvarende generelle bøker, og konstatert at ok, her har vi noen prinsipper, for bruk av ren makt i det tilfellet, så får vi begynne å snakke om virkeligheten.