Når man ringer en skole, og den som tar telefonen snakker sånn: … skole, du snakker med …, hva kan jeg hjelpe deg med?

Hvor er man kommet, til et firma eller en skole?

Hva, tenker man, er skjedd med skolen?