Piano/orgel. Jeg tok med begge på samme opptak, endret etter at det var lagt ut.