https://www.nationen.no/landbruk/sylvi-listhaug-er-framleis-den-reelle-landbruksministeren/

Skal man dømme etter hva en del bønder sier, så stemmer vel det der sånn omtrent. Jeg tror hele støtteopplegget ble lagt om for å få fram større bruk og da få vekk de mindre. Ikke spesielt hensiktsmessig i et land som Norge, tenker jeg, hvis man vil ha matproduksjon som er miljømessig og helsemessig bærekraftig, og hvis man vil unngå å samle hele befolkningen i Oslo eller andre større byer.