https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2021/05/06/danmark-vil-samarbeide-med-rwanda-om-asylmottak-og-ha-med-norge/

Et viktig spørsmål blir å belyse årsakene til dagens flyktningeproblem.