https://www.bondebladet.no/aktuelt/jordbruksoppgjoret-staten-tilbyr-en-milliard-kroner/

Regjeringen vil vel offisielt følge nesten FrPs linje, med minst mulig konkrete offentlige utgifter, på den måten de oppfatter det offentlige.


Landbrukssubsidier finnes i mange land, selv i USA. De amerikanske landbrukssubsidiene har gått opp og ned, men var i 2014 på ca 10,5 mrd dollar (kilde USAfacts.org). EU overførte iflg Wikipedia 57 mrd euro til landbruket,og de sier at 39 mrd av dette er direkte subsidier, uten at jeg vet hva som definerer de tallene.


Blir bygdene og de små brukene enda færre får vi vel enda flere pressområdeproblemer i Oslo og nabokommuner, og i andre større byer.


Om de små brukene og bygdene mer eller mindre ødelegges, det som er igjen, vil jeg vel si det føyer seg inn i rekken av prosjekter begrunnet med nokså blind økonomisk liberalisme som litt for mange velgere ikke skjønner eller vet konsekvensene av. Vindmøller, strømpriser og bygging av store veier er andre ting som er begrunnet med eller er konsekvensen av økonomisk liberalisme som er dratt for langt.

Avfolking av bygdene er en utvikling som har pågått i hele min levetid, og som nå må ha nådd et punkt hvor ting holder på å bryte sammen, sånn virker det på kommentarene jeg har fått med meg her på Østlandet, i hvert fall.

Jeg synes det fortsatt er et viktig poeng hva vi bruker penger på, ikke bare at vi bruker dem.