Tommel opp for “alpeost” fra Tine – mere smak, og i stil med en del gårdsost jeg nå har spist noen år on and off. Jeg kunne vært nysgjerrig på hva som fantes av ost også, i Norge, bakover, før krigen, for eksempel, men jeg har for lite greie på hvordan ost lages, og vel ikke tilgang på oppskrifter, selv om det selvfølgelig går an å finne ut ting hvis man vil og har tid.