Jon Helgheim har jo ikke noe å gjøre på en stortingsliste for Oslo, akkurat som Carl-Ivar Hagen ikke har noe å gjøre på en liste i Oppland. 

Hagen gjør det fordi Oslo FrP ikke ville ha ham på lista. Helgheim fordi han sitter i Drammen og irriterer seg over vår bys såkalte innvandrerbefolkning.

Ingen av dem bor de stedene de stiller til valg.

Helgheim bor i Drammen, hvis han ikke har meldt flytting på grunn av dette. 

Hagen bor i Oslo.

Jeg vet ikke om Erik Solheim var den første, men han stilte til valg i Sør-Trøndelag for en del år siden uten å ha noen tilknytning til fylket. Jeg lurer på om det er flere andre som har gjort det samme.

Det kunne være en diskusjon om loven direkte hindrer det de gjør, men prinsippet for Stortingets representasjon har alltid vært at man er valgt inn som representant for et fylke.

Det ser ut som et unntak for utjevnningsmandater den perioden de ble valgt fra hele landet, da var det bare 8, men i dagens valgordning med 19 sånne mandater hører de også hjemme i hvert sitt fylke.

Det er tilsnikelser, det er vanskelig å se det annerledes, og det bidrar til å oppløse det prinsippet i valgsystemet at Stortinget skal være representanter fra hele landet, fra hvert sitt fylke.

Både for kommune- og fylkestingsvalg spesifiseres det i valgloven at man er nødt til å bo i kommunen eller fylket for å være valgbar, men av en eller annen grunn er en sånn bestemmelse utelatt når det gjelder Stortinget.

Man kan i hvert fall regne med at Hagen har lest disse bestemmelsene grundig.

Han satt også i det utvalget som reviderte Grunnloven.