Trygve Hegnar kan tjene penger.

Politikk handler om litt mere enn det.