Jeg gir ikke fra meg den der med å gå praktisk talt rett ut i gata når det ellers ikke er noe problem, Oslos trafikk er vanligvis såpass moderat at det fortsatt pleier å gå an. Som sagt synes jeg det pleier å være en balanse i det mellom fotgjenger og bilist, at man slipper hverandre litt fram, og tar plassen og initiativet selv, litt om hverandre.

Biltrafikken i byen har de siste årene vært nokså rolig, til stor fordel for både barn og andre såkalt myke trafikanter. Man merker at folk som kjører har tatt det forsiktig, en by fra stort sett 1890-aktig er heller ikke bygget for stor fart, og det er jo et boligområde, først og fremst, i tillegg til butikker og all annen aktivitet. 

Gatene er ellers ikke så brede, så det er stort sett lett å komme seg raskt over, til fots.

Det har vært en del mere biltrafikk i sommer, jeg vil tro som resultat av norske turister, og jeg håper at besøkende også tar det litt easy og ikke er på riksveinivå når det gjelder fart. Det går vel bra på gjennomfartsårer å dra på, men ikke nede i byen.

Ellers er det hyggelig at det kommer folk!