https://www.nrk.no/norge/mener-nho-ikke-gjor-nok-for-de-sma-i-restaurantbransjen-1.15677350

Bra, veldig bra, synes jeg, at serveringsstedene organiserer seg og får en stemme.

Ellers er det flere grunner til å gå for små bedrifter og ikke kjeder, fordi kjeder ofte er ensartet og ikke så spennende, og blir det for mye av dem kan det godt føre til at vi får en ensartet og ikke så spennende turisme.

Det beste ville være om flertallet var interessert i Norge, Oslo, i dette tilfellet, men et hvilket som helst annet sted også, den maten og den kunsten og kulturen som finnes her (og den omfatter utrolig mange forskjellige genrer og kulturer, inkludert tradisjonelt og moderne norsk og masse annet).

Det er det vi har mest nytte av og bruk for, menneskelig sett. Å dra et sted en helg fordi man kjeder seg…for mye av det der er ikke bra for naturen, og ikke for lokalmiljøet. Genuin interesse, helst til en viss grad begge veier, er bedre.

Det å ha besøkt steder og byer i utlandet som er plaget av turisme gir meg en følelse av at man har satset for mye på penger, egen egoisme, rett og slett, og for lite på å tilpasse besøkende til livet i byen eller på stedet der man holder på. En av våre attraksjoner har også – så langt – vært at vi som bor her bruker og har brukt byen, og det i seg selv er jo en god grunn til å komme på besøk fra hvor som helst – et levende sted å se og besøke og til og med delta i, så mye man rekker på den tiden man nå har, ikke et ferdiglaget konsept laget for turisme, men en levende by som ikke bare tåler, men liker å ta imot gjester.

Holder man det der må vel nesten byen og befolkningen også trives bedre.

At egoisme i økonomisk forstand på visse måter er en del av pakka er naturlig, men det spørs i hvor stor grad, kanskje, og i hvor stor grad det preger planleggingen, også. Det kan gjerne bli for mye planlegging, både av store firmaer som eier for mye og av kommunen eller staten, naturlig utvikling i byen er ofte mere interessant både for de som bor der og for tilreisende.

En balansegang, får man vel si.

Det er muligens bare et inntrykk at pandemien ga større penger en mulighet til å måke seg inn, på bekostning av mindre familiebedrifter osv?

Hvis det stemmer er det et problem.