https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/10/13/alle-aap-mottakere-far-beholde-stonaden-ut-aret/?fbclid=IwAR24XYQAPa_RskA2Ss7d7jNXKx0-Qepo3zdCrQ4TJrsHIVea3LaV9lPXXmQ

Det må man da si er gode nyheter. Jeg pleier kanskje å underdrive betydningen av holdning i politikken og legge for mye vekt på virkninger av det som bestemmes – men det er jo en viss forskjell, generelt…på Høyres og Arbeiderpartiets holdning til oss alle når det gjelder penger.