https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/norge-viser-vei-med-ny-opptrapping-i-jordbruket/

Jeg vet ikke…men det ser ut som en oppsummering av en del ting jeg ikke vet nok om. Jeg håper at den utviklinga som høres ut til å ha nådd nærmest siste stasjon mange steder, kan snu.