https://www.nationen.no/nyhet/her-holder-politiet-pa-a-krasje-midt-pa-e18/

Kan man spørre hvilken…instruks som ligger bak?

Om det gjør…det?

Under hvilken justisminister den eventuelt ble laget og sendt ut?

Og om den fortsatt gjelder?