Ikke nødvendigvis.

Verdens utviklere, datafolk, og de som eier firmaene de jobber i, må snart innse at deres vaner ikke nødvendigvis er relevante og praktiske for oss andre.

“Intuitivt” og “sømløst” er ord som må problematiseres, og tildels danne grunnlag for helt andre…vaner når det gjelder informasjonsflyt osv.

Automatikk er et problem i seg selv, det tar ofte jobben ut av hendene på deg.

Intuisjon, i den betydningen ordet har i denne sammenhengen, hører hjemme i en bestemt kontekst, i en kultur og i en personlighet, det er ikke en generell ting i alle situasjoner.

Man skaper en masse bryderi, det er én ting, det tar lengre tid å lære seg å gjøre noe enn det burde ta, og man former tankegangen vår, inn i mønstre som ikke alltid er hverken nødvendige eller ok.

Løsninger skiftes også for ofte, noe som i seg selv er en irritasjon og en arbeidshindrer. 

Man kan noen ganger merke at den praktiske kreativiteten fortsetter på tomgang i et system, etter at det er ferdig utformet, selv om det er så bra det kan bli etter sine egne forutsetninger. Det stemmer ikke at det alltid er mulig å forbedre noe, noen ganger fungerer ting optimalt, i hvert fall i et normalt tidsperspektiv.

Som relativt privat jobbende er man heller ikke alltid interessert i å korte ned arbeidstiden for en oppgave fra ett til et halvt sekund.

Ikke alltid.

Jeg har fortsatt en viss følelse av å være inne i en praktikers verden, som ofte forstyrrer en som ikke er spesielt interessert i praktiske oppgaver eller tenkemåter, når det handler om hvordan jeg gjør mitt eget arbeid.