En favorittgenre og -instrument i kombinasjon med det, barokktrompet.

Telemann (1681-1767) skrev og spilte et langt liv. Han levde nokså nøyaktig samtidig med Händel og Bach. Både Bach og Händel ble født i 1685. Bach døde i 1750 i Leipzig, Händel ni år seinere i London, hvor han bodde og jobbet fra 1712, altså mye av livet.

Alle tre var innom flere steder jobbmessig i løpet av livet, Telemann til slutt i Hamburg, hvor han var kantor, altså også leder for musikken, i byens fem hovedkirker, og det samme i en skole.