Det gjelder blant de som må ha hjelp fra NAV av denne typen, i hvert fall, AAP er jo det du får med en gang du blir syk, før du har fått egentlig hjelp, kanskje.

https://vartoslo.no/aap-arbeidsavklaringspenger-nav-oslo/stadig-flere-pa-arbeidsavklarings-penger-i-oslo-naer-halvparten-har-psykiske-lidelser/350594?fbclid=IwAR3n9-XMWDhMNLeC8hpC29y2U5ZexxOeNCUfe-E6Uu-jZILIudizQMFuwAI

En boom under korona. Men en økning også i et lengre perspektiv. Ikke minst i yngre aldersgrupper, men rundt 30% i eldste gruppe virker vel også høyt, i hvert fall ikke ubetydelig…