– lager man en politistat.

https://www.dagsavisen.no/demokraten/nyheter/2022/01/25/tollerne-kan-fa-lov-til-a-rusteste-deg/

Politiets oppgaver spres på andre. Eller for å si det på en annen måte, flere av oss blir politi.

Det er ikke helt oppmuntrende å se at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i mange ting følger i Høyres og FrPs fotspor. Jeg har ikke oversikt her jeg sitter, men det finnes en god del som går i denne retningen. Hensikten helliger midlet, kan man jo si er et slagord som har skremmende stor tilslutning, ofte blant folk som ikke akkurat vet hva de gjør.