https://www.vl.no/meninger/kommentar/2022/01/25/politikerne-ma-ut-av-pandemidvalen/?fbclid=IwAR06M3Xs8pVIYtpHmnDAV3AXR0PubfEga7LN79GJuIZWJ9GBLcUbAx8tsqM

En ordrik artikkel, men jeg er enig i hovedpoenget, at helsebyråkratiet har hatt for mye makt de siste to årene.

Det han sier om byråkratiet generelt…det høres naivt ut, og for veloppdragent.