Noen spiller denne satsen fra »Bilder fra en utstilling» som veldig ond, nærmest ensidig krigersk. Jeg synes dette er en mere interessant versjon, man får mere en idé om mystikken i heksas vesen, forsåvidt en kikk igså inn i ondskapens vesen, men denne Baba yaga er mere av en karakter enn bare rett fram…brutal.

Baba Yaga er en heks i russisk folketradisjon, skriver man, men det er kanskje en misforståelse til når det gjelder å skjelne mellom russisk/sovjetisk, det kan jo hende hun heksa finnes i flere områder enn bare selve Russland. Jeg får sjekke, jeg vet ikke.