https://vartoslo.no/jofrid-lunde-jon-h-stordrange-naf/advarer-mot-lik-takst-for-fossil-og-elbiler-i-bomringen-bompenger-i-by-er-en-selvmotsigelse/374367?fbclid=IwAR3jxxBHT8QW9OGRZb_LhIfDJPQvBtom_HTTnN69eit1IIcYZ78ufS5lKBE

Får ikke lest denne, men bompenger i by er ingen selvmotsigelse. Ett av poengene er å skjerme oss som bor i den mot biltrafikk.