Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

«Alle» har vært opptatt av frihet, lenge, og de positive sidene av det er selvfølgelig bra, man kan gjøre mere hva man vil. 

Men et menneske inneholder dessverre ikke bare hyggelige ting, og akkurat nå er det grunn til å si noe, det er vold i gang mange steder, jeg tror noe av grunnen er - frihet. Det er greit å være uenige, men krig er kollaps.

Noen vil tilbake til gamle dager, men løsningen på kulturproblemene, det som har med levemåte å gjøre, er å finne fram til ny kultur som kombinerer gammelt og nytt, eller som aksepterer hverandre.

Lille Lungegårdsvann, Bergen.

Hyttebygging, i Solberg-staten

Politikk i videste forstand Posted on 16.06.2022 11:23

https://www.dn.no/eiendom/rekordar-for-nye-byggetillatelser-dyster-lesning/2-1-1229147?utm_content=buffer8dc04&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2axvIacl9G_m2MUpifNeCPE3dwIy1oh3pzh5j9pen9gecm-sNgjlBfn6g

Gammeldags naturvern burde vel prioriteres igjen i denne sammenhengen…og klimaavtrykket kan vi antagelig også snakke om.Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 16.06.2022 01:02