Jeg har stort sett gått glipp av dette, men det er viktig, synes jeg, og gøy, europeisk kultursamarbeid i Oslo. 

Og at vi retter øynene mot Europa kulturelt trenger ikke bety at vi slutter oss til EU politisk. Heller ikke at vi gir opp våre egne ting eller våre egenheter…i den grad de funker.

Jeg snakker gjerne for europeisk kultur, og norsk kultur som på en eller annen måte passer inn i en europeisk tradisjon, men bare til det punktet hvor det begynner å gå ut over norsk tradisjonskultur, musikk, mat, whatever. Det må være plass til begge deler. Og norsk kultur, kunst, musikk osv de siste årene har omfattet så mange genrer og så mange uttrykk, den festen skulle også gjerne fortsette.

Jeg vet ikke helt hvorfor Frankrike nå har to kulturinstitusjoner i Oslo rettet i hvert fall delvis mot samme publikum, oss, det var et privatiseringsproblem som førte til at noe av det flyttet et annet sted, og fortsatt driver, jeg tror i privat regi, mens Institut Français tydeligvis fortsatt er i aktivitet, og ikke bare mot institusjoner eller forretningsliv eller hva som er arbeidsfordelingen eller hovedsatsingen deres.

Altså, dette finnes i hvert fall også:

https://www.facebook.com/franskkulturhus

Uansett håper jeg fortsatt det skapes interesse for Frankrike og fransk kultur.

Og på denne måten, for andre deler av Europa også.

Redigert…