https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/479MGq/intern-uenighet-om-retningen-til-oslo-frp-bygger-opp-under-et-narrativ-som-er-beleilig-men-som-ikke-finnes

Oppsiktsvekkende. Kanskje Oslo FrP sier farvel til rasismen?
Tybring-Gjedde tar jo feil, men han kjenner antagelig ikke østkanten.
Det finnes ikke krigssoner, og det er ikke kriminalitet overalt.

Det har det vel heller aldri vært.