Høyres holdninger når det gjelder kraft toucher inn på deres generelle holdninger til penger, selvfølgelig:

«…hva er det egentlig vi vil ha? Det er arbeidsplasser.

Det kan gå galt med verdensøkonomien, så det kan lønne seg å ha penger på bok.

Alle prosjekter og bedrifter må lønne seg (hver for seg?). Når de lønner seg veldig gir det fellesskapet veldig mye penger istedenfor lite, siden de jo betaler skatt.»

Omtrent sånn tenkes det.

Det er litt å si om en sånn tenkemåte.

Det er jo en besnærende og enkel måte å argumentere, og ligner en del på det vi møtte som miljøaktivister på 70-80-tallet ved at hensynet til pengene trumfer andre hensyn i politikken.

For det første bør vi ikke være ute etter arbeidsplasser for enhver pris, det er en for enkel tanke. Det er alltid flere jokere i kabalen i tillegg til penger å leve av eller tjene: Hvordan vi behandler mennesker i dette, og hvordan vi behandler naturen. Politikk kan ikke være bygget på ett hensyn, det er flere å ta.

Man kan ikke gjøre hva man vil med naturen, det burde i dag være tydelig for enhver, og man kan heller ikke gjøre hva man vil med mennesker.

At Høyre i den argumentasjonen som er skissert over ikke skiller ordentlig mellom næringsliv og forvaltning er også en brist i hele logikken, og i praksis virker det som man har lagt om deler av forvaltningen ved å la den ta bestemte partipolitiske standpunkter for gitt istedenfor å være upartisk, for eksempel økonomisk konkurranse i alle slags sammenhenger. I praksis er forvaltningen i en del sammenhenger blitt en forlengelse av Høyre eller FrP. Det er særlig tilfelle med de organisasjonene som er etablert på toppen av det egentlige byråkratiet, Bane NOR, Ruter osv, men synspunkter som passer til forretningsdrift virker nå vanlige hos mange i “vanlige” offentlige stillinger også. Dette er misbruk av det offentlige systemet, man lar det ta et politisk standpunkt i utgangspunktet.

FrPs megafoni i mange år tror jeg også fungerte som en kampanje mot det å være en offentlig ansatt, snakket har vært så enkelt tenkt og så høyrøstet at det ble upopulært blant en del å være det, eller de som var det mistet noe av selvtilliten ved å være representanter for allmennheten.

Forvaltningen bes om å drive…lønnsomt, men det er ikke noen grunn til å be en skole eller for den saks skyld et departement å følge bedriftsøkonomiske prinsipper eller tenke helt som en bedrift, heller ikke når det gjelder penger. Som ansatt holder det i hvert fall med en nokså enkel form for sparsommelighet, når det trengs, for ikke å misbruke offentlige penger. Det var vel også omtrent sånn ting fungerte før kampanjen mot det offentlige begynte. Lønningene til en del av de som skulle hentes fra næringslivet er vel også et tema i dette perspektivet?

Situasjonen i dag når det gjelder naturen er at klimaet gir oss problemer på grunn av for høy produksjon, generelt, og for stort forbruk, det er i hvert fall et generelt poeng i dagens situasjon. Fossile brennstoffer brukes jo i veldig mange sammenhenger. CO2 er en livgivende gass, sier markedsføringsmannen Carl I. Hagen – men det er mengden CO2 i lufta som er med på å skape dagens problemer – ikke det at gassen er der.

Elbiler er ikke løsningen på klimaproblemer, like lite som bensinbiler.