Innlegget fra Einar Gelius innbyr vel ikke akkurat til dialog.

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/hvorfor-blir-alle-kritiske-sporsmal-om-islam-mott-med-mistenkeliggjoring/o/5-95-593175?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1659612697

En artikkel i Aftenposten av Osama Rajpoot, som Gelius nevner:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Kz2e/paa-tide-med-faktabasert-islamdebatt-osamah-rajpoot


I hvert fall to poenger hos Osama Rajpoot er mulige startsteder for samtale: At ahmadiyya-muslimene har et skille mellom stat og religion, det er på en eller annen måte sammenfallende med en oppfatning jeg har stor sans for. Hva de tenker om det vet jeg ikke nøyaktig, men det betyr i hvert fall at temaet kan diskuteres.

Det andre poenget er at muslimer anerkjenner andre profeter enn sin egen, som ligner på det katolske poeng at man anerkjenner alt som er sant i andres oppfatninger og ikke vil motarbeide det.