Virus er RNA eller DNA, andre ting finnes ikke.

Det vanlige er at de har en “innpakning”, enten av fett eller av protein. Det siste kalles et kapsid.

Dette beskytter også viruset noe den tiden det er utenfor en vert, altså “ute i verden”. 

Innpakningen er samtidig det som gir viruset adgang til cellen det infiserer. Stoffer på overflaten av viruset matcher stoffer på overflaten av cellen, det skjer en reaksjon, og viruset kommer seg inn. 

Noen virus er helt spesialisert mot én type organ i én art, for eksempel menneskets luftveier, mens andre har flere “inngangsmuligheter”.

Det finnes i planteverdenen virus uten (protein-)kapsid eller annen “innpakning», viroider, som forårsaker mange plantesykdommer. (SNL)

Det forskes på om det finnes viroider i menneskenes verden.

Virusoider er enda noe annet, de er avhengige av virus for å formere seg.

Prioner er smittsomme og sykdomsskapende proteiner. Det er jo kjemisk og biologisk noe helt annet enn virus, har ikke arvestoff og er ikke arvestoff, men de påvirker også prosesser inne i cellene.

Bakterier er en egen verden, det finnes hauger av både farlige og nyttige.

Sopp og parasitter kan også være smittestoffer.