https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/k6ooM6/oslo-dyrker-betingelsesloes-kjaerlighet-ikke-alle-faar-ta-del-i-den

Diskusjonene sprer seg til forskjellige miljøer.

De som roper om hva muslimer skal og ikke skal trenger å lære seg litt tålmodighet på dette punktet, og ikke glemme at vi i grunnen aldri tok imot pakistanerne da de kom. Jeg er flau på Norges vegne og utrolig trist over alt som er blitt slengt deres vei, og at det er mulig å gjøre den jobben nå er en stor grunn til å gi dem respekt.

Mange har også bare vært passive og forsiktige, slett ikke alle har vært kjipe, men vi har her i Oslo, i hvert fall, vent oss til en livsstil som kanskje er i overkant isolert. Enhver får jo velge hvordan han eller hun vil leve, men jeg synes det går en grense et sted for å dyrke ensomhet for alle.

Norge har ikke vært så gode til å snakke med andre.

Det har sine grunner, vår historie, ikke minst, men vi er nødt til å komme over de problemene. Som jeg har sagt en del ganger, her hvor jeg bor er vi kommet ganske langt, men man skal ikke lenger enn til andre kanter av byen før skepsisen raskt dukker opp når den får sjansen, og den bygger i stor grad på uvitenhet, og på mangel på personlig kontakt blant for mange.

Alle trenger tid til å justere seg til hverandre, man kan ikke bare, etter 50 år eller uansett, forvente eller forlange at alt er på plass, og heller ikke at alle lever eller er som en selv.

Tid til å tenke, mulighet til å forstå hverandre, skille viktig fra uviktig. Det må faktisk gjøres ansikt til ansikt også, man kan ikke bare bruke Aftenposten.

Kontakten mellom oss begynner å komme seg, men fortsatt er det alt for mange som ikke har begynt å snakke sammen. De som sitter i utlandet eller alene på bygda eller i byen og kommenterer…jeg synes de ødelegger.

Jeg vil ha fred, ikke krig, og jeg tror det er mulig, det finnes i hvert fall mange positive situasjoner i mitt nabolag.

De som er vant til, fra egne land, at myndigheter bruker vold i et annet format enn her, og at det ikke er noen annen måte å forsvare seg på, bør gjøre seg kjent med de muligheter som ligger i det norske systemet, for de er egentlig ganske mange. Jeg håper ikke FrPs justisministre har ødelagt for mye.

De norske stemmene som er lite imøtekommende må dempe seg, så de ikke ødelegger disse mulighetene og skremmer folk til taushet eller passivitet, sosialt og på andre måter.

Alle må få tid til å puste, så vi slipper de unødvendige konfliktene.