Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, og ikke alltid noen enkel ting. Systemer kan gi frihet, og systemer kan ta vekk frihet. Total frihet finnes vel bare i avgrensede tilfeller.

Jeg tror vi alle føler frihet og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre.

Og så går vi på fest.

Det vil i hvert fall jeg.

Oslo, Grensen og domkirken.

Picasso er jo tross alt Picasso

Oslo Posted on 11 Jul, 2020 00:53

https://www.artforum.com/news/moma-weighs-in-on-oslo-s-y-block-picasso-muraled-icon-fated-for-demolition-83060

Litt pinlig er det vel for…Regjeringen.En bunkers under…bygging

Oslo Posted on 06 Jul, 2020 00:55

Det er jo derfor man river Y-blokka.

Litt tregt nett i kveld, og Facebook blir fort litt tett av nyheter og kommentarer. Derfor limer jeg inn en tekst fra arvingene til Erling Viksjø og Carl Nesjar, lagt ut i kveld.

Min viktigste grunn til å engasjere meg i den saken med Y-blokka er at jeg synes planene for et “nytt regjeringskvartal” er bisarre. Jeg elsker ikke alle sider ved sosialdemokratiet, men synes heller at Y-blokka kan få stå som det monumentet det er over denne epoken i norsk historie. Tradisjonelt var norske bygninger mindre enn norske fjell, men parallellen til Alexanderplatz er faktisk der selv om våre arkitektoniske monumenter over velstand til alle…som vanlig er mindre.

Fra den epoken.

Altså:

SISTE NYTT:
I forlengelsen av at det ble reist sak for Oslo tingrett med krav om forbud mot riving og remontering av «Fiskerne» og «Måken», begjærte vi, Støtteaksjon for å bevare Y-blokka, midlertidig forbud mot det samme. Oslo tingrett avviste i går ved kjennelse kravet på grunn av manglende partsevne. I den forbindelse ønsker Gro Nesjar Greve, Espen Viksjø og Mari Viksjø Grøstad samt Støtteaksjon for å bevare Y-blokka å uttale det følgende: 

Arvingene etter Carl Nesjar og Erling Viksjø får ikke prøvet sin sak før kunstverkene Måken og Fiskerne sages ned. Staten skremte arvingene fra å begjære midlertidig forbud ved å betinge seg erstatning for mange millioner kroner dersom et forbud ble nedlagt og senere opphevet. Oslo tingrett har i kjennelse av 4. juli 2020 etter statens krav bestemt at foreningen Støtteaksjon for å bevare Y-blokka har for lite midler og er for løst organisert til å kunne kreve stans i rivingen. 

Dermed kan staten fortsette å rive Y-blokka, uten at spørsmålet om krenkelse av de ideelle rettighetene i kunsten er rettslig prøvet. Mandag ville Carl Nesjar fylt 100 år. Staten har overfor retten varslet at de på denne dag kl. 12 vil starte nedsagingen av to av hans viktigste verk. 

Den statlige reguleringsplanen om riving av Y-blokka ble vedtatt under den forutsetning at kunsten skulle tas vare på og gjenbrukes i nytt regjeringskvartal. Men den integrerte kunsten kan ikke løsrives fra bygget den er skapt for og er en del av uten å miste sin kunstneriske verdi. Å flytte naturbetongkunsten til en glassfasade gjør vondt verre. Rettighetshaverne etter Nesjar og Viksjø vil derfor ikke gi slikt samtykke. Staten er nå, gjennom rettsprosessen, fullt klar over alle bevis og anførsler som understøtter det rettskrav som arvingene har fremsatt, men som staten i praksis har hindret dem i å få prøve før det er for sent. Ansvaret for å rive Y-blokka i strid med reguleringsplanens forutsetning er nå plassert hos statsråd Astrup. 

Arvingene fastholder sitt krav på å ivareta kunstverkene slik at deres egenart ikke krenkes, og dette vil bli avgjort av retten i ordinært søksmål.Tog, trikk, sommerstenging

Oslo Posted on 29 Jun, 2020 03:20

Det kom en fyr slengende fra Rogaland for noen år siden.

Han og partiet hans har sendt Oslos kollektivtransport halvveis inn i en krøll, selv om det kanskje ser ut som noe annet hvis man teller noen penger.

Han gjør narr av SV’ere fordi de ikke vet hva en bil er.

De…som snakker på den måten vet ikke helt hva politikk er, er mitt svar, de har et problematisk forhold til demokrati. 

Ruter, som delvis er installert i det offentlige systemet for å ødelegge det, på dette området, som offentlig system…

De vil ha færrest mulig holdeplasser på trikken, og bussen? i sentrum.

Det er ikke sånn ting fungerer, ikke i sentrum, i hvert fall.

En trikk er ikke et hurtigtog, ikke i en by. Man kan kalle det de har bygget i Bergen for trikk også, men det er vel i realiteten en forstadsbane.

FrP vil kvitte seg med trikken i Oslo, de foreslår det med jevne mellomrom.

At de også hadde mage til å støtte den kampanjen som oppsto mot nedleggelse av holdeplasser, er rett og slett sleipt.

Jeg vet ikke hvorfor media bet på det agnet.

Når de ble spurt sa de at «når trikken først finnes, må den jo gi folk det de vil ha», altså i dette tilfellet mange nok holdeplasser.

Men det er et internasjonalt fenomen:

«Myndighetene», noen med mye makt i politikken for tiden, bryr seg litt for lite om kollektivtransport, de foretrekker bil, bruker bil i for stor grad selv, vet ikke helt hvordan den måten å forflytte seg på fungerer. 

Det er sånn det oppleves.

De vet ikke hvordan byen fungerer, vil jeg legge til, og skal man dømme etter en del stemmer fra bygda…distriktene, altså, vet de ikke helt hva de gjør der heller. 

Staten styres…i litt for stor grad etter følelseslivet til de som har nappet til seg taburettene for tiden. Hvilke prinsipper drives samferdselspolitikken etter? Liker du å kjøre bil, eller liker du å ta T-banen?

For Gud vet hvilken sommer på rad skal vi være nødt til å ta T-bane og buss når vi skal fra Oslo til Askim, eller de som fortsatt måtte være pendlere fra Moss eller Rakkestad eller andre steder i Østfold må det. Ski også. Bytting her og bytting der, og resultatet er en utmattende reise når man skal foreta den daglig. Jeg har stor sympati for folk i Follo, men de finner seg i for mye.

Skinnegående transport…populismen liker den generelt ikke, jeg tror det også stemmer.

Det er jo dobbelt, siden toget jo fungerer – når det fungerer.

NSB er ødelagt som institusjon eller bedrift, og trikken forsøkes ødelagt hver gang det dukker opp en sjanse til det, det er det inntrykket man har som innbygger i Oslo.

Trikken virker som om den knekkes og bøyes på nærmest daglig. Man vet ofte ikke hvilke linjer som går hvor, eller hvor langt, ikke helt hvor ofte de går.

I koronaperioden har den gått, det har vært fint, men det skjer ting med den temmelig ofte.

Den nåværende regjering har investert Gud alene vet hvor mange milliarder på motorveier og tunneller og andre prosjekter for bil, med et sikkert høyt CO2-utslipp også i anleggsperioden, i en tid hvor til og med denne regjeringens offisielle politikk er å få ned de utslippene. Opplegget med Nye Veier mistenker jeg Carl I. Hagen for å ha pønsket ut, det minner om hans ideer og burde gås etter i sømmene, hvordan det kom til i systemet, på samme måte som etableringen av Ruter og Bane NOR burde det, fordi det tar avgjørelser som hører hjemme i det demokratiske systemet – ut av det demokratiske systemet.

Det investeres ikke i nye jernbanelinjer, blant annet fordi daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er redd for å bruke for mye offentlige penger – på det. De som kjenner ham kan spørre ham, jeg tror det stemmer. 

Vi kunne hatt tog til Molde og Ålesund og Kristiansund, man kunne ha jobbet for å forlenge Nordlandsbanen, det finnes andre muligheter. Grunnen til at man ikke bygger er at man ikke vil bygge.

Det interesserer ikke de som sitter på toppen, det er ikke deres vane å ta toget. Mere komplisert er ikke den begrunnelsen, i hvert fall ikke for FrP sin del.

Isteden brukes digre summer på oppgradering av noen linjer, og finpussing på dem, som derfor må holdes stengt en del av tiden, man kan gjette på at det kommer av FrPs klønethet når det gjelder administrasjon, som burde vært kjent i videre kretser enn blant profesjonelle byråkrater.

Og et stort antall milliarder på veier.

Stilen på jernbanen, noe som også til en viss grad er et internasjonalt fenomen, minner mere og mere om et flyselskap. Det illustrerer blant annet at rammen rundt dagens politiske konflikter i enda større grad enn før er kultur.

I siste ende, etter at man har herpa den kulturen NSB hadde, så hiver man hele produktet…selger det i biter, vel på verdensmarkedet.

Å si at vi ikke har privatisert toget fordi staten fortsatt eier infrastrukturen…ja, det er sikkert en fordel hvis vi skulle komme på å kjøpe resten av togprosjektet tilbake fra de engelske og svenske og kanskje kinesiske firmaene som har eller man kan regne med har kjøpt det når det er gått en stund.

Bane NOR holder på med mange ting i diverse byer. De oppfører seg omtrent som en stor privat utbygger, sånn ser det ut for meg, med offentlige…budsjetter, og offentlige verdier som de disponerer, i form av stasjonsbygninger og en masse annet rundt på de forskjellige stedene. 

Det skulle vel hete våre penger…

Skattepenger. LOL

Jeg vet ikke hvem Solvik-Olsen egentlig representerer.

Han har i hvert fall på mange måter vært et problem for denne byen. Bulldozer

Oslo Posted on 22 Jun, 2020 13:13

Det Nikolai Astrup sier om behovet for det nye…regjeringskvartalet…er selvfølgelig bare tull.

Det er ingen som har akutt behov for det.

Byråkratiet… Er det ikke sagt, ikke minst fra Høyre, historisk, da, nesten, at det knoppskyter, at man til slutt kan begrunne et nær sagt hvilket som helst behov for utbygging av det?

Hadde vi ikke hatt alle de oljepengene hadde ingen satt i gang et sånt prosjekt. 

Sikkerhet…hele tenkemåten virker gammeldags og…fysisk. Det er en del tendenser i byen som man nok ikke merker så mye til på Bekkestua eller Bestum eller hvor de nå bor, neida, ikke rasisme og konfrontasjoner, tvert imot mere samtaler og mindre stress grupper imellom.

Det er vel ikke mange reisende terrorister?

Norge har ikke ghettoproblemer.

Vi kan vel selvfølgelig få det hvis vi vil.

Og når det gjelder sement…produksjon av alt som skal til for å lage den glass- og stål og armert betong-klædden…

CO2, anyone?

Og hva med byen?

Helsfyr er sikket herpa for lengst, med sånt byggeri.

Kan vi slippe det i sentrum?Riving

Oslo Posted on 21 Jun, 2020 13:20

Men Olav, hvorfor driver du og plukker i stykker byen du jobber i? Har den gjort deg så vondt, eller vil du gjerne ødelegge den, eller deler av den, eller hva er greia? Det går historier om at du tar vare på ansatte, og bra er vel det, men hva med selve byen? Den har også betydning for menneskene som bor i den, for oss. 

Også de gamle og små husene, ikke minst de, er en del av oss og vår historie.Markedsføring

Oslo Posted on 09 Jun, 2020 02:13

https://www.aftenposten.no/kultur/i/6jb1b8/plan-og-bygningsministeren-h-om-toeyen-bak-hver-busk-venter-uoppdagede-perler?

Kan vi slippe å lese reportasjer av denne typen, med politikere som ikke bryr seg om byen?Fact of life

Oslo Posted on 29 May, 2020 18:25

Sykkeltyverier har i hvert fall i min  tid i byen alltid vært et problem. Satte man den i gården risikerte man at den ble borte. Løsningen har vært å ta den med opp eller ikke å ha en så dyr sykkel.

Det samme gjaldt innbrudd i boden.Grünerløkka

Oslo Posted on 27 May, 2020 14:34

Så…en pop-up-butikk nederst i Markveien istedenfor Maritastiftelsens bruktbutikk. For de som ikke vet hva det er, en butikk som varer x antall måneder eller kanskje uker, med kort kontrakt, får man tro.

Dette er visst ikke Thons arbeid, men denne forsvant også, litt lenger oppe i gata:

En annen hyggelig brukthandel eller antikvitetsbutikk, som man ser det.

Det finnes flere enn Olav Thon med penger.

Så hvordan forsvarer man seg, i et nabolag eller en bydel, mot…pengene?Next »