Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, ikke nødvendigvis det samme for meg som for naboen, og ikke alltid noen enkel ting.

Noen snakker om at min frihet stopper der din begynner, men å tenke sånn avhenger også av at du vet alt om naboen, hva hun vil og trenger. Det er ikke så lett å få til, men det kan være lurt å begynne med at du ikke vet alt og at han på mange måter, om ikke alle, er forskjellig fra deg.

Ett problem når man får frihet etter å ha vært ufri, er at dårlige ting også kommer opp, ikke bare gode.

Så man får passe på litt. Noen slipper seg løs på litt kjipe måter, andre har et hangup på strenghet.

Det gjelder å finne balansen...

Skygger.

Hvor kommer det fra?

Oslo Posted on 21 Jan, 2022 14:51

https://vartoslo.no/bydel-sentrum/la-oss-gjenreise-navnet-kristiania-sentrum-i-oslo-bor-omdopes-til-kristiania/350897?fbclid=IwAR23D9KHdt9p6P1pXAnAeCUaXntnlfmSvvIs9KZEp52gfYJ_aXjVyjmSAJk

Kan vi ikke få slippe å ha markedsføring som den offisielle kulturen i Norge? Vestland, Viken, nå dette…Noen hjelper

Oslo Posted on 28 Dec, 2021 15:46

https://vartoslo.no/alternativ-jul-bydel-grnerlokka-henning-holstad/flere-hundre-fikk-julemat-og-omsorg-av-alternativ-jul-pa-youngstorget/346082

Ikke så deilig å måtte være ute, men et bra tiltak i byen.Enda mere bygging, dessuten

Oslo Posted on 15 Dec, 2021 15:14

https://www.aftenposten.no/oslo/i/jagxao/vil-stanse-de-stoerste-skipene-lenger-ute-i-fjorden?fbclid=IwAR0bhdtLvhuOsMNnypxj0hKcgx8RTyd1lwzXWJFP_CSDkwfuPXWK2m9WNAE

Hvorfor skal det skje noe som helst i Oslo sentrum?Mobb-logikk

Oslo Posted on 28 Nov, 2021 20:03

https://vartoslo.no/advokatforeningen-bydel-sentrum-enhet-sentrum/politiet-trosser-kritikk-fra-advokatforeningen-fortsetter-knivkontroller-i-oslo-sentrum/340054?fbclid=IwAR3ycU-ZvMHPhqpbKvI62SKaF51lxiLXgZumKMq3axJjJ8nSpoFKNwQc7KI

Mange av kommentarene i kommentarfeltet er uten tanke for og uten kunnskap om hvilke lover man må følge.Aftenposten eller regjeringen til krig mot østkanten?

Oslo Posted on 28 Nov, 2021 19:11

«Politiet skal stresse og uroe» de ungdommene som skaper problemer.

Trenger vi det?

«Politiet ser en alarmerende utvikling», skriver Aftenposten over mesteparten av forsiden i papiravisen.

Jeg lurte litt på om ikke overskriften burde vært “Politiet har en alarmerende utvikling”.

Men jeg vet jo faktisk ikke hvordan politiet jobber. Det fortelles vi i grunnen ikke ordentlig.

De beboere på Vestkanten som ikke er rasister, og som har politisk anstendighet, bør si noe om hvordan det står til med fremmedfrykten vest for elva. Jeg hater å blåse liv i den gamle konflikten, men sånne meldinger som dette – og sånn politikk – kommer ikke i samme grad fra de stedene i byen hvor det skjer – noe.

Men hva skjer?

I hvert fall mindre enn man tenker på avstand.


Ord som «ghettoskoler» er det mange år siden jeg hørte, blant ungdom på vestkanten, om skoler på østkanten. Det er vel akseptert som en ikke helt uviktig del av sannheten at det voksne sier, det gjentas av barna.

Er dette nå også et resultat av Senterpartiets og Arbeiderpartiets politikk? Kan vi få definert avstanden til Fremskritts-partiet?

Vi trenger ikke å provosere noen eller tvinge noen til lydighet. Vi trenger ikke nulltoleranse. Hva trenger vi?

Antagelig flere mellomting mellom Jon Helgheims diktatoriske tone som jeg tror han mener politiet skal følge opp, og det han mener er sosionom-snillisme. Jeg er usikker på om den siste finnes noe annet sted enn i debattspaltene, eventuelt, eller bare i Helgheims hode, de sosionomene jeg har vært borti har vært godt realitetsorientert, med beina på bakken og god kompetanse. De ønsker å løse problemer.

Jon Helgheim bor ikke her.

Vi trenger i hvert fall ikke stahet kombinert med uvitenhet.

Siden vi i grunnen sjelden får virkelig informasjon fra politiet, er det vanskelig å vite helt hva som egentlig skjer, annet enn at det er mindre enn en del stemmer i kommentarfeltene tror.

Pensjonister eller folk som bor alle mulige andre steder i verden og har bodd der en stund er heller ikke i nærheten av å vite hvordan Oslo er i dag. De snakker ofte fra en annen generasjon, fra en annen geografi og fra andre sosiale forhold – deres kunnskaper om Norge og deres holdninger til mange ting har stoppet opp eller beveget seg inn i et annet land og en annen virkelighet, mens vi har beveget oss i en menneskeligere retning enn der de bor eller da de vokste opp.

At den samme type uvitenhet finnes vestover i byen burde vel snart også være en del av temaet for denne diskusjonen. Eller tar jeg feil? Det finnes selvfølgelig begge deler, alle er ikke det ene eller det andre, men jeg hører i hvert fall kommentarer som tyder på nesten det samme som en del som ikke bor i byen – man kjenner ikke «andre kulturer» – møter dem ikke, kjenner ikke hverdagen her på Grünerløkka eller andre steder på østkanten, og prøver å styre ting på avstand, ut fra redsel eller ut fra holdninger som bygger seg opp i isolasjon i den forstand.

For ordens skyld: Jeg er ikke herfra, men jeg bor her.

Hvis den samme uvitenheten finnes i regjeringen burde det også på bordet. Senterpartiet har så vidt vært i søkelyset.

Jeg tror fortsatt ikke dette har vært et stort problem i byen, og jeg bekymrer meg fortsatt for om det kan bli det på grunn av lite funksjonelle holdninger og forslag.La oss ikke venne oss til dette

Oslo Posted on 22 Nov, 2021 23:24

Voldsadvarsel: Ikke se lenge på videoene på Dagbladet, hvis du i det hele tatt ser på dem.

https://www.dagbladet.no/nyheter/her-er-politiets-ukjente-hjelper/74627756?fbclid=IwAR2PzXviWglR5LboKcVOvRExyED34Opjuj–ucTjUe9OVO8XedXzgZrrN_A

Jeg vet ikke hvem som er i ferd med å venne seg til sånne videoer som dette. Drapet på den svarte mannen, som amerikansk politi utførte, klarte jeg knapt å se.

Dette er heller ikke særlig oppbyggelig å se på.

En mann bir drept på Bislett.

Han kunne selvfølgelig drept noen.

Men hvordan takler de ham?

De kjører ham ned to ganger, med en politibil, en sprø fyr, kan man jo si, vel psykotisk eller noe i den retning. Han burde være kjent for politiet, han har jo vært ute før og laget problemer, uten at jeg vet hvordan den eller de situasjonene var.

Han har en ganske stor kjøkkenkniv i hånda, det jeg pleide å kalle en forskjærskniv eller noe sånt, ikke skytevåpen.

Opptrinnet minner om en som prøver å drepe en veps med en brødrister.

Kunne man ikke brukt stemme, personlighet, autoritet? Psykologi…?

Hvis man prøver å kjøre ned en som har en kniv i hånda på denne måten, og han reiser seg igjen, hvordan er det sannsynlig at han oppfører seg etterpå?

Videoene står ikke helt i riktig rekkefølge, tror jeg, og er tatt fra hver sin side av gata, men er man litt kjent kan man se omtrent hva som skjer:

Mannen går langs fortauet utenfor kaffebaren med kniven i hånda, med bar overkropp og i sokkelesten.

Politibilen står nært, bare litt lenger opp i gata. 

Når han går ut i gata, kjører politibilen ham ned, kort og godt. Han klarer å løpe inn på fortauet igjen, utrolig nok, egentlig, og de prøver å treffe ham med bilen en gang til, men bommer.

På det tredje forsøket kjører de ham vel ned, og kræsjer samtidig bilen inn i veggen. Det er litt vanskelig å se hva som skjer med ham.

Det blir sagt at han var inne i bilen, det må vel i så fall ha vært etter det, og angrep en politimann med kniven. 

Kunne han klare det etter den siste gangen han ble truffet?

Den videoen som er tatt sist er sladdet så man ikke ser ordentlig hva som skjer der heller.

De kan se ut som en politiuniform der på bakken, men det er vanskelig å se.

Eller han fyren ligger på innsiden av bilen, og de fyrer av skuddene mens han ligger nede. Det er ikke helt lett å se.

Politimannen hadde på seg skuddsikker vest.

Det står ikke noe om kniven traff utenfor den skuddsikre vesten. La oss håpe det ikke skjedde.

Hvordan trenes politiet for tiden?

En politimann på gata (vi ser dem aldri uten bil for tiden) – burde vel trenes til å takle situasjoner så langt som mulig i egen figur, med egen mental styrke som varer en stund.

En klassiker i en litt annen genre, men med noen likhetstrekk, er jo en som holder på å hoppe ut fra ei bru. Det finnes noen historier om folk som har snakket dem fra det. Jeg har møtt politifolk som jeg kan se for meg gjøre sånne ting.

Uansett hva som har skjedd med psykiatrien eller med verden – psykotiske personer er jo i seg selv ikke nytt.

Fasthet er opplagt greit, det må politipersonale ha, men også evnen til ikke å la seg provosere unødig, evnen til å se folk i øynene og til å kunne håndtere en situasjon selv, så langt det går an.

Som sagt – han hadde ikke skytevåpen.

Hvor mye cowboy-mentalitet har fått forplante seg ned i systemet?

Hvis andre i byen behandles på lignende måter, mer og mindre kriminelle, ungdom på vei i den ene eller andre retningen – hva skjer med dem og med oss andre når reaksjonene deres forplanter seg i ymse retninger?

Man kan lure på om politiloven er brutt av uansvarlige politikere eller administratorer. Et spørsmål som bør stilles er i hvert fall både hvordan politiet trenes for tiden, hvilke instrukser som gjelder, og hvilken mentalitet som finnes. Det er sikkert ikke likt for alle, hverken i “toppen” eller “bunnen” av systemet.

Hvor ansvaret ligger akkurat i denne saken er forsåvidt ikke uinteressant, men standpunkter og språkbruk fra de mange justisministre de siste årene og generelt fra Fremskrittspartiet burde være vel kjent, som det heter. Hva Høyre egentlig har ment og mener, ikke minst, er mindre sikkert, det ser ut som om de har latt FrP gjøre det de ville med en god del ting og sagt så lite som mulig mens de pågikk.

Etterpå, da FrP forlot regjeringen?

Noen som vet?

Loven sier at det ikke skal brukes unødig vold. Det står i §6:

“Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.”

(…)

og

“Politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig.”

Det står dette om politiets bruk av våpen, §6 b:

“Skytevåpen kan bare brukes når det er absolutt nødvendig og hvor lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem, i situasjoner hvor

a. tjenestepersonen selv eller andre trues med eller utsettes for en grov voldshandling eller annen grov integritetskrenkelse, og bruk av våpen fremstår som nødvendig for å hindre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, eller

b. det anses påkrevd å pågripe eller stanse person som er domfelt eller med stor grad av sikkerhet mistenkes for drap, andre grove voldshandlinger eller forsøk på slike voldsforbrytelser, eller av personer som av andre grunner anses som særlig farlige for menneskers liv eller helse, Norges selvstendighet, eller som alvorlig truer grunnleggende nasjonale interesser.

I situasjoner som nevnt i første ledd kan skytevåpen etter beslutning fra innsatsleder også brukes til å beskadige eller gjøre en gjenstand ubrukelig eller forstyrre eller avlede gjerningspersonen.”

Dette er hele paragrafen.

Det er selvfølgelig lett å sitte bak en Mac og mene noe…men allikevel.

Mentale virkemidler eller…drap i en sånn situasjon, er vel nesten det aktuelle spørsmålet.

Medfølelse med den eller de som drepte ham.

Og med ham, selvfølgelig, venner og familie.

Én måte å se dette på er at de…fysiske virkemidlene ledet frem til den siste situasjonen, det er i hvert fall litt sånn det ser ut.

En eller annen påsto at politibilen var der tilfeldig, og det var jo i og for seg flaks, det kunne selvsagt skjedd ting med de han løp etter.

Men…allikevel.

Cowboy…mentalitet, akkurat her?

Uansett hva dette er – et ideal er det ikke å takle en situasjon sånn.

Jeg er i ferd med å bli…avstumpet. Ved å se på.Kommunens selskap vant anbudskonkurransen

Oslo Posted on 18 Nov, 2021 02:08

https://fagbladet.no/nyheter/kommunalt-selskap-overtar-nesten-all-busskjoring-i-oslo-vant-anbud-for-atte-milliarder-kroner-6.91.832383.6cae03e4c1?fbclid=IwAR2mHxkb3KNzrxlSU_MhUVaGVcYqRQTMQkAH3SsVMbBFWjFFWSiUu8Qsyaw

Interessant nyhet for de som er opptatt av kollektivtransport i Oslo-området.Drops etc

Oslo Posted on 10 Nov, 2021 13:07

Bare for å ha nevnt det – han som har det jeg kalte en tobakksbutikk, har jo mye mer enn tobakk. Blant annet var det poser med sånne gammeldagse kamferdrops, av flere typer, faktisk, laget her i Oslo, på Den gamle dropsfabrikken. Den var visst opprinnelig i Drammen, og så var det en historie med brann eller ulykke som hadde gått meg hus forbi, så de hadde flyttet hit et eller annet sted.

I hvert fall gode drops.

Og noe marsipan fra en annen…sjokoladefabrikk, i Nedre Eiker, tror jeg, jeg må sjekke litt, men produsert av psykisk utviklingshemmede eller folk med problemer av et eller annet slag, jeg må finne det ut.

Redigert etter publiseringNext »