Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

«Alle» har vært opptatt av frihet, lenge, og de positive sidene av det er selvfølgelig bra, man kan gjøre mere hva man vil. 

Men et menneske inneholder dessverre ikke bare hyggelige ting, og akkurat nå er det grunn til å si noe, det er vold i gang mange steder, jeg tror noe av grunnen er - frihet. Det er greit å være uenige, men krig er kollaps.

Noen vil tilbake til gamle dager, men løsningen på kulturproblemene, det som har med levemåte å gjøre, er å finne fram til ny kultur som kombinerer gammelt og nytt, eller som aksepterer hverandre.

Grønland, Oslo.

Ja, skyting, ja…

Oslo Posted on 22.09.2022 01:13

…med signalpistol, antagelig, sa politiet om den siste hendelsen, på Torshov. NRK hadde gleden av å kunne skrive »skyting på åpen gate». Vinklene på oppslagene nærmer seg langsomt de kjipeste stemmene i kommentarfeltene.



Interiør fra Gimle kino

Oslo Posted on 22.09.2022 00:41

Bilder fra Gimle kino, i Bygdøy Allé, på toppen av bakken, omtrent, for de som ikke er kjent.

Restaurert og tatt vare på.

Det finnes en bar der, som man ser, og man kan ta med drikke inn, eller, som jeg gjorde, man kan ta en øl der, bruke foajeen som kafé, rett og slett.

P




Dyrt

Oslo Posted on 17.09.2022 23:36

…og dårlig for byen.

Jeg snakket med en som jobber i prosjektet…det nye regjeringskvartalet, og vedkommende sa at minst halvparten av utgiftene på budsjettet skyldtes sikkerhet.



Ikke så på avstand, rett og slett

Oslo Posted on 09.09.2022 00:14

https://vartoslo.no/anna-sabina-soggiu-arbeiderpartiet-forebyggende-avdeling/nar-ungdommene-pa-furuset-fa-timer-etter-et-knivangrep-ber-politiet-om-hjelp-til-jobb-og-laereplass-bor-vi-lytte-etter/400449

Et litt annet perspektiv.



En overskrift

Oslo Posted on 08.09.2022 23:48

https://www.aftenposten.no/oslo/i/onpK8g/kraftig-fall-i-antall-tunge-unge-kriminelle-i-oslo

Det er mulig noen i Aftenposten opplever en voldsbølge, men det er ikke riktig å si at Oslo gjør det.

Overskriftsforfattere eller hva det heter…allerede i annen setning i ingressen tegnes det et annet bilde av – utviklingen.

En eller annen i Oslo-politiet eller litt lenger opp i systemet sa for noen år siden at kolleger andre steder, jeg tror det var snakk om Danmark og Sverige, omtrent ikke trodde på dem når de fortalte hvor lite trøbbel vi har eller hadde, da, sammenlignet med…som sagt, jeg tror det var snakk om København og Stockholm, eller andre byer i våre naboland.




Det bygges for mye

Oslo Posted on 06.09.2022 15:21

https://www.statsbygg.no/nyheter/baerekraft-ma-sta-i-forste-rekke

Godt poeng. Byene, bymiljøene, har heller ikke godt av det.

Mange er faktisk rike. Er det en idé å investere i miljøet, eller i – fornuftig – utvikling i fattigere land? Det er jo ingen vits i å gjøre det samme der som vi ikke vil ha her, for eksempel når det gjelder byggeprosjekter, men er ikke andre ting mulige?




Russland og Norge – et gløtt inn i Barentssamarbeidet

Oslo Posted on 06.09.2022 14:23

Ikke så ofte man får en titt bak kulissene i politikken. Jeg kjenner ikke artikkelforfatteren eller hans rolle i ting mere enn det som står her, men jeg kjenner redaktøren i Sør-Varanger Avis.



Flere diskusjoner, ikke én

Oslo Posted on 06.09.2022 02:03

https://www.oslodebatten.no/bompenger-er-blitt-svaret-pa-alt-og-systemet-vakler/o/5-131-10788

Jeg vet ikke hvordan ting er i andre byer i landet, men debatten i Oslo bør ikke handle om for eller imot bompenger.

Bomringen er en stor fordel for selve byen. Priser og omfang i selve byen er helt andre typer temaer.

Debatten om bompenger utover landet er også en helt annen diskusjon enn debatten om Oslos bomring eller de andre byenes ditto.

Diskusjonen handler jo gjerne om penger, men den burde også handle om miljøet, både nærmiljøet i byene og generelt CO2-problemet.




Next »