Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, og ikke alltid noen enkel ting. Systemer kan gi frihet, og systemer kan ta vekk frihet. Total frihet finnes vel bare i avgrensede tilfeller.

Jeg tror vi alle føler frihet og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre.

Og så går vi på fest.

Det vil i hvert fall jeg.

Oslo, Grensen og domkirken.

Hva er “arbeidslinja”?

Politikk i videste forstand Posted on 12 Jul, 2020 17:08

Det var jo noen ganske opplysende ting der fra Ebba Wergeland, at systemet er forandret over år, fra å være et system ment å gi oss noe, basert på nøytrale sosiale rettigheter, for enhver, til et system som er ment som et redskap til å begrense bruken av de samme rettighetene.

Tankegangen er kjent for meg også selv om jeg ikke har like mye samfunnsfaglig utdanning som Wergeland, jeg husker den rett og slett fra samfunnsfagundervisningen på videregående, og det var også snakk også om England på 1800-tallet. Man gjør systemet kjipt for at ingen skal tiltrekkes av gratis penger.

Hvordan selve sosialsystemet da er blitt, og hvordan det er akkurat nå, har jeg ikke akkurat oversikt over. Det overfladiske inntrykket er at en del konkrete regler er blitt borte, og er erstattet av mere generelle prinsipper i selve reglene, og at vurderingen av hvordan de prinsippene skal utøves i en del flere tilfeller er overlatt systemet selv. Altså at en del lover og regler er blitt mindre konkrete. 

Men det er et overfladisk inntrykk, jeg burde sjekke ordentlig.

Ebba Wergeland er lege og forsker, har jobbet med arbeidsmiljø og arbeidsliv i mange år, blant annet i Arbeidstilsynet.We’re all human

Politikk i videste forstand Posted on 11 Jul, 2020 21:50

Jeg visste faktisk ikke…

at noen ser på svarte som ikke mennesker.

Det er en holdning jeg faktisk ikke har støtt på her i Norge.

Jeg snakker ikke med de folka…

Mere sånn.

Men ikke mennesker…

Det er jo latterlig.

De har armer og bein, de smiler og griner og er sure, de har en mage, av og til like stor som min, størrelsen er sånn cirka som min egen, litt større, litt mindre.

Norsk rasisme er kanskje mere basert på la meg være i fred enn på  jeg er bedre enn deg.

Jeg mener, det siste er jo det som er mest forbudt å si i Norge, eller hva?Store Bror kan faktisk se deg

Politikk i videste forstand Posted on 08 Jul, 2020 21:34

Dagsavisen lurer på hvem som hadde en drone flyvende over en demonstrasjon i Oslo:

https://www.dagsavisen.no/oslo/hvem-floy-drone-over-sian-demonstrasjonen-pa-mortensrud-mon-tro-1.1740310#cxrecs_s

Og dette oppslaget er vel relevant:

Nyheten er hentet fra magasinet til UAS Norway – Norsk forening for ubemannede luftfartøy, som det heter.

Leder av organisasjonen er Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister.Rask privatisering

Politikk i videste forstand Posted on 03 Jul, 2020 17:04

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/bane-nor-hasteinnforer-oppstykking-av-jernbanen-departementet-velger-ideologi-foran-sikkerhet-mener-ansatte-6.158.714307.504a0e1476?fbclid=IwAR0QOEjosK7JO5ETe1V1OTwG-GS6ghADkkXkD6B_UBUFnaPrnAp9i0Ea5bw

Jeg kjenner ikke systemet fra innsiden, men hurtighet eller hastverk har preget mange prosesser og avgjørelser som egentlig er politiske, i mange år.

Om demokratiet lider? Det er i hvert fall en nærliggende tanke.Tilstramming

Politikk i videste forstand Posted on 29 Jun, 2020 00:37

https://www.utdanningsnytt.no/norskopplaering-runa-naess-thomassen-skolenes-landsforbund/sprakkrav-skaper-en-ny-underklasse-i-norge/248337

Dette er vel ikke akkurat bare et tungrodd system som rammer alle, dette er det vi pleide å kalle strukturell vold – et system som lager unødige problemer eller plager for folk, gjerne bestemte grupper. Hensikten er åpenbart…tja, skal vi si rasistisk? Menneskelige raser finnes jo ikke…Vi må jo passe på pengene våre også

Politikk i videste forstand Posted on 24 Jun, 2020 13:21

https://www.ifinnmark.no/norske-kommuner-bor-gjore-som-sor-varanger/o/5-81-1183326?fbclid=IwAR2pk0nvIp_wchxGCePeNaVDQJXID2SmLaDSC2LrUniaeZMTGK_OVxGSlBAPalestina/Israel

Politikk i videste forstand Posted on 23 Jun, 2020 15:37

jeg har stort sett ligget unna Israel/Palestinakonflikten fordi den virker så fastlåst og eskalert, men dette må da være en slags god nyhet.

https://www.aftenposten.no/verden/i/K3or1o/israelsk-hoeyesterett-skroter-omstridt-lovPenger spart er penger tjent

Politikk i videste forstand Posted on 20 Jun, 2020 20:25

https://www.tv2.no/nyheter/11490668/?fbclid=IwAR0Ftw2_UXEfESSGKSTI-ewhzRM09BfPCFtjZslfqTZfmC-nJZ3eWVoLYM8

Det er greit med enhver krone som er spart…er det ikke sånn man snakker i Høyre? Eller Fremskrittspartiet?

Eller hvem er det som har ledet den utviklingen der?

Noen andre som har lyst til å rekke opp hånda? Kanskje noen …velgere uten noen spesiell posisjon i systemet? FrP-politikere er vel faktisk veldig opptatt av å gjøre som kundene…eh, unnskyld, som velgerne vil. Nøyaktig det de vil. Uten hensyn til…alt for mye annet.Next »