Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, ikke nødvendigvis det samme for meg som for naboen, og ikke alltid noen enkel ting.

Jeg tror vi alle føler frihet og trenger og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre. 

Systemer kan gi meg frihet, og systemer kan ta bort frihet.

Ett problem når man får frihet etter å ha vært ufri, er at dårlige ting også kommer opp, ikke bare gode.

Så man får passe på litt. Noen slipper seg løs på litt kjipe måter, andre har et hangup på strenghet.

Det gjelder å finne balansen...

Litt igjen av Christian IVs by, blant nyere forretningsarkitektur. 

Back to the 60s

Politikk i videste forstand Posted on 20 Apr, 2021 13:59

Eller 50s.

Noen tendenser, i journalistikken også, minner om 60- eller 70-tallet. Mere private vinkler på nyhetsbildet er ett inntrykk, mere prioritet og sterkere uttrykk på oppslag om bilulykker og mere private hendelser.

“Ekspert” regnes igjen, i flere overskrifter enn for noen år siden, som et dekkende ord for en…forsker, vitenskapelig utdannet spesialist osv. Mer interessant hadde det vært å vite hva vedkommende kunne, hvilket fag vedkommende hører hjemme i eller hvilken bakgrunn han eller hun har.

“Professor” har vel hele veien vært sett på som nok tittel til å presentere en fagmann eller -kvinne i norske aviser, og det er jo i grunnen ikke nok. Nå begynner den å bli supplert med hvilket fag vedkommende er professor i, men fortsatt ofte ikke.

Redigert etter publisering.Vold, ikke diskusjon

Politikk i videste forstand Posted on 18 Apr, 2021 15:47

Ser man på videoer av Mussolini fra før krigen, kan man i hvert fall bli redd når det gjelder fascisme. Opptogene vil ingen ende ta – der nazistene har tusenvis av like mennesker på en svær, åpen plass (sånn ser det jo ut) har fascistene et sant mangfold av vold å vise fram, hester, forskjellige yrkesgrupper, soldater av ymse slag og utseende.

Mussolini var også fra såkalt små kår, et sosialt innhold av et slag har vel faktisk alle de autoritære ideologiene fra denne tiden hatt, og i hvert fall ett felles problem når det gjelder politiske metoder…Pengene eller livet – ny variant

Politikk i videste forstand Posted on 17 Apr, 2021 13:34

For å legge til noe når det gjelder økonomi, så kan man selvfølgelig si at vi delvis tvinges til å tenke som Linda Hofstad Helleland om penger, eller som Høyre, eller som Carl I. Hagen, så manges helt. Siden han hadde inntatt Kongens posisjon, omtrent, har han sikkert et valgspråk, la meg foreslå Alt er salg, eller Markedsføring er politikk. Mere penger i kassa er det de tenker – for mye – på.
Nok må vi ha, men vi trenger kanskje ikke dra til månen en gang til, og konsekvenser av hvordan pengene skaffes er man jo faktisk nødt til å vurdere, også. Både olje og laks har store miljøproblemer tilknyttet, for eksempel.

Deres erfaring når det gjelder å skaffe seg egne penger, selv, er, for de fleste av dagens rikspolitikere, begrenset, det ser ut som om noen lander jevnlig i klisjeenes verden på grunn av det. Høyre, særlig, beklager, har en tendens til å vifte med det som minner om hoff-hender og si noe i retning av at det klarer dere så bra, mens de planlegger nedskjæringer, eller akkurat nå, dømmer næringer mer eller mindre til å knekke uten å kjenne dem, uten å vite hvordan det skjer. Man prøver til å med å be folk oppføre seg som i en vanlig situasjon, mens man gjør den alt annet enn vanlig for dem det gjelder. Det er pinlig at folk i Staten, fra ministre og nedover, fortsatt ikke har satt seg inn i hvordan ting fungerer i kultur, restaurant og hotell. Det er heller ikke bra å drive politikk i stort format mot manges interesser og oppfatninger i en situasjon som i dag.

Jeg skal i grunnen ikke si hoff-hender, for vårt hoff snakker faktisk ikke sånn. Men andre steder og til andre tider har det jo eksistert.


Jeg kan forestille meg at noen fniser eller flirer i kulissene over at kulltuur og Fylla får svi, selv om det kanskje ikke er de samme som ler av de to bransjenes havari, eller synes det der er litt…uvesentlig.

Uansett må det være folk som knapt har vært i nærheten av en konsert eller en restaurant på en del år, eller nesten noensinne, eller som gir blaffen, som tenker sånn. Eller som virkelig mangler oversikt. De næringene kunne vi leve bra av fremover, og jeg vil tro med færre miljøproblemer å løse enn med dataindustri og olje. De skaffer oss penger og liv, ikke bare liv gjennom penger, som vel er FrPs eneste næringsstrategi, og dagens Høyre sitt viktigste slagord også, sånn som de presenterer seg. Litt av begge deler er vel tross alt alltid nødvendig.

Den delen av diskusjonen er jo prinsipielt ikke så ulik den som foregikk mellom miljøbevegelsen og Arbeiderpartiet på 70-tallet – arbeidsplasser eller miljø. Kvalitet og kvantitet er to ting som ikke er…helt det samme, noen ganger virkelig ikke.Økonomi er ikke det samme som politikk

Politikk i videste forstand Posted on 16 Apr, 2021 16:06

Etter å ha lest i hvert fall litt popularisert samfunnsøkonomi og litt annen tilknyttet litteratur, og etter å ha hørt på en god del av dagens politikere…det snakkes mye om å skaffe mere penger. «Suksess» og nedgang måles i prosent vekst, av penger. Trump snakker om mere penger. Linda Helleland tenker på mere penger. Hun kommer gledesstrålende og forteller oss at…Norge? kan tjene kjempesummer på ett eller flere prosjekter som også vil gi oss en økning i strømforbruk.

Det store knapphetsgodet i den fremtiden det stadig snakkes om er vel naturressurser?

Vi trenger penger…men vi trenger ikke bare penger.

Man kan ikke planlegge politikk eller økonomi uten å ha et øye på CO2-problematikken.

Hvis man planlegger regler og tenkemåte som om alle tenker sånn som Linda Helleland eller andre mener en stor bedriftseier tenker, hvis alle må tilpasse seg deres vaner når det gjelder penger, eller det Høyre mener er deres vaner, så skaper man også mange problemer for de som ikke er store bedriftseiere.Rusreformen

Politikk i videste forstand Posted on 16 Apr, 2021 01:27

Det fantes definitivt hardhet i Arbeiderpartiet i gamle dager, og den er tydeligvis ikke helt borte. 

Det finnes visst også i Senterpartiet.

Fremskrittspartiet er jo på mange måter Hardhetens parti.

Ikke gode samarbeidspartnere i denne saken, virker det som.

Rusproblemer…også psykiske problemer.

Ved å være hard i dette…

Tenker man så gammeldags forblir jo folk i mørket.

Man må selvasgt ha et hjelpeapparat for å prøve å løse problemene, og det finnes jo. 

Hvilke problemer det har vet jeg ikke så mye om. De finnes sikkert, men det betyr ikke at de ikke klarer å gjøre noe.

Et fengsel er ikke et sykehus. Antagelig enda mindre hjelpsomt etter Høyre/FrP-regjeringens arbeid på området.

Selvdestruktivitet er ikke lett å takle. Hvis noen har behandlet deg som møkk, kanskje over lang tid, vil jeg si det kan være nokså normalt å reagere med alle pigger ut.

Ting er selvfølgelig mye mere komplisert enn det når man snakker om mange mennesker, også når man snakker om ett menneskes liv, men sånt finnes også.

Det er et stort problem når taushetsplikten til helsepersonell er tatt bort, da har man ødelagt deres mulighet til å hjelpe.

Jeg slutter meg vel sånn omtrent til dette, i hvert fall:

https://www.nordnorskdebatt.no/alle-skal-med-ogsa-rusmisbrukere/o/5-124-117460?fbclid=IwAR2q1xJDTW8cV3ucDr-C6C3TqcJhgQdp9zie-JHzFqaRjFxWASTR7tqx3fEDe store og de små

Politikk i videste forstand Posted on 12 Apr, 2021 17:41

https://www.nordnorskdebatt.no/kyst-og-hav-har-for-lengst-vokst-fra-hverandre/o/5-124-116704?fbclid=IwAR39mA8bawd9iZrsbWOAk5F-_hVGl6wjEyI6eAXCkfbMXiOEGnA84MGsSKI

Mildest talt interessant nyhet selv for en Grünerløkka-boer som ikke akkurat har oversikt, bare en del anelser på feltet.Demokratiet under press

Politikk i videste forstand Posted on 09 Apr, 2021 18:41

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/41wPPV/makt-og-frihet-i-smittejaktens-tid

Mange ord og en god del temaer som det bør bli mere debatt om, mange av angrepene på demokratiet var i gang før Korona.
Noen burde sjekke hva Carl I. Hagen gjorde i den komiteen som reviderte grunnloven, og hva han eventuelt prøver eller har prøvd å bruke det til.

Bare som ett eksempel på en utvikling som jeg ikke har oversikt over, men som spisser seg i den situasjonen vi nå har vært i et år.Politikk = markedsføring

Politikk i videste forstand Posted on 08 Apr, 2021 20:48

Nesten.

https://www.frp.no/nyheter/ma-fylle-ernas-ord-med-innhold?fbclid=IwAR2_kX_neBuewXX8wjC5IsgGofxKuBsU7_cRK3hZ1rHyze-n8ay9yngxAz4

Nytt image på Sylvi Listhaug.Next »