Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, ikke nødvendigvis det samme for meg som for naboen, og ikke alltid noen enkel ting.

Jeg tror vi alle føler frihet og trenger og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre. 

Systemer kan gi meg frihet, og systemer kan ta bort frihet.

Ett problem når man får frihet etter å ha vært ufri, er at dårlige ting også kommer opp, ikke bare gode.

Så man får passe på litt.

Semulepannekaker, norsk tradisjonsmat.

Klare, ryddige og demokratiske lover

Politikk i videste forstand Posted on 15 Jan, 2021 05:07

https://www.facebook.com/bardhoksrud/photos/a.306683273037649/1300210950351538/

Dette handler ikke om fri tilgang til byene for bilister fra Klepp eller Tinn.

Folk i distriktene må finne seg i at de ikke har fri tilgang til byene med bil. Hvis de ikke vil bruke kollektivtransport får det være deres eget valg, men en by er ikke en bygd og kan ikke være det, det er mindre plass til biler. Vi som bor i byen nyter godt av de begrensningene, for eksempel bomringen, og det er tross alt vi som bor her.

I hvert fall handler dette om Oslo, jeg skal ikke uttale meg for sterkt om andre byer.

Det er ikke i seg selv et problem å bo i en by, der misforstår bygdefolk. Og vi må også få lov til å styre oss selv og vårt lokalmiljø.

Men det dette handler om er regler, hvordan man utformer en lov.

Jeg er enig i at man ikke kan lage én regel for bensinbilers fremkommelighet i en by og en for elektriske bilers. Det begynner å gå ut over grunnleggende rettigheter på en måte som ikke er akseptabel, og det roter til lovverket, ikke minst. Lover og regler må ikke være for kompliserte, da er det nesten umulig å følge dem. Man kan oppnå CO2-reduksjon på andre måter, og bør gjøre det.

Jeg tror ikke det ligger noe annet bak FrPs argumentasjon enn ren og enkel egoisme, jeg vil gjøre som jeg vil. Men jeg er enig i at man i dette tilfellet ikke kan lage én regel for elbiler og en annen for bensinbiler.

Det er et stort problem at FrP etter så mange års opplysning og diskusjon ikke har skjønt klimaproblemene, men man må løse det problemet på andre måter enn dette.

Jeg er ikke enig i at man, selv om klimaproblemene er akutte og må løses, med eller uten FrPs medvirkning, kan forsvare ethvert tiltak og enhver lov som begrunnes ut fra det.

Forskjellen på en bensinbil og en batteribils CO2-forbruk finnes, men den er ikke så stor at det forsvarer disse tiltakene. Det koster fortsatt mye CO2 å produsere en bil og å produsere batterier, og så går CO2- regnskapet visstnok opp på lengre sikt, altså i bilens levetid, når man sammenligner de to.

Men bilen er – generelt – for lengst et ressurs- og CO2-problem, og det er jo det poenget FrP burde ta inn over seg og finne ut av.

I tillegg handler dette om våre rettigheter som byboere.

Men parallellen til koronatiltak er også tydelig, den situasjonen er ikke sånn at man kan eller må gjøre hva som helst for å få løst problemene.

FrP har på sin side rotet til store deler av lovverket ut fra sine temaer, på samme måte, ikke minst rasisme.

Alle er nødt til å finne seg i at de ikke kan lage et diktatur ut fra eget hode, alle er nødt til å ta hensyn til visse demokratiske prinsipper også når nye regler og lover utformes.

Redigert…Noen tar liksom støyten

Politikk i videste forstand Posted on 13 Jan, 2021 12:45

Jeg snakket med en i går som er avhengig av heroin, som solgte =Oslo på gata. Hun hadde fått 30 000 i bot for besittelse av en “kvarting”, som et raskt søk på nettet forteller er et kvart gram heroin, for en som har holdt på med heroin en stund kan det være én brukerdose, sto det, ett skudd med en sprøyte, eller det går visst an å røyke det, også.

Tredve tusen.

Det var tre år siden, og hun hadde klart å betale halvparten av boten.

Femten tusen igjen.

Hun selger som sagt det bladet på gata, jeg tror det er det hun lever av. Holder på om dagen og tar siste buss hjem hver kveld.

Preventiv straff. 

Jeg ler meg…i hjel.

Hun mente kanskje en grunn til at det var sånn var at staten brukte det som inntektspost.

Jeg sa at jeg trodde det handlet mer om bestemødre, enten folk som var det i virkeligheten eller i hodet, som tenkte at et sånt nivå på bøtene virket sånn…at da ville ikke hun bruke dop.

Preventivt, liksom.

Beklager fordommene, men hvem er det egentlig som får dette til å skje?

Vi trengte i grunnen ikke le av det. 

Det er for fjernt.

Det hjelper jo kjempemye på grunnene til at man blir hekta på et stoff, at det koster deg i realiteten seks års straffarbeid å bli tatt med én dose i lomma.

Ja da. 

Det vet jo alle.

Er det for mye å si?

I praksis?

Straffarbeid, altså?

Hvis du har en gjeld på 30 000, og nesten ingen inntekter…og har beholdt en normal samvittighet, og…

Jeg synes det minner om sånn soning med fotlenke med en sender i, hvor det piper et sted hvis du beveger deg utenfor det området du får lov til å bevege deg i.

Du må til og med holde orden på din egen ydmykelse.

Egentlig, hvis man bare hadde doblet den straffen, så hadde i hvert fall ingen vært narkomane.

Jeg synes det skulle vært en million i bot.

Man kan møte den slags ideer på Facebook, altså blant…folk.

Hun hadde ikke vært i noen rettssal og fått en dom, heller.

Politiet kunne tydeligvis gjøre det…etter egen vurdering?

Jeg har ikke orket å sjekke Straffeloven, den ser ut som en piggtrådsperring, tror jeg, i likhet med…noen andre lover.

Noen som har lyst til å se etter?

Vi tror lovverket fortsatt er humant.

Dette har vært i det politiske systemet en stund.

Jeg vet ikke helt hvor offentlig, statlig, denne siden er, men det står jo en del fornuftig i artikkelen, synes jeg:

https://rop.no/aktuelt/bruk-av-narkotika-er-forbudt-men-ikke-straffbart/

Denne artikkelen er fra et annet sted, i sommer:

https://agendamagasin.no/debatt/rusreformen-er-ikke-avgjort/

PS

Jeg vet det finnes bestemødre som tenker annerledes, beklager igjen.

DS

Redigert etter publisering.Forskjell på et samvirke og et firma

Politikk i videste forstand Posted on 13 Jan, 2021 00:13

Noen store matprodusenter innenlands:

Nortura eier Gilde og Prior, og selskapet eies av 19 000 bønder.

Tine eies av omtrent 11 000 melkebønder.

Kavli eier Kavlis kaviar og en haug med andre merkevarer. De eies av Kavlis almennyttige fond, men drives vel som et vanlig selskap bortsett fra at en god del av overskuddet går til ideelle formål som de selv velger ut, man kan ikke søke. Jeg vet sånn sett ikke mere enn dette om Kavli, og at de er store.

Kavli eier også Q-meieriene, som de også var med på å starte sammen med lokale bønder i Gausdal.

Synnøve Finden eies av Scandza, som er et selskap startet av noen norske gründere. De har kjøpt opp forskjellige produsenter og driver vel de selskapene, og eier foreløpig Finsbråten, Leiv Vidar (pølser), og Sørlandschips, blant annet.Kulturen peker fremover

Politikk i videste forstand Posted on 10 Jan, 2021 19:50

En grunn til å passe på kulturen og kulturfeltet, inkludert mat og drikke, er å lande i det utdanningsnivået og -landskapet vi faktisk har i Norge i dag. Kunst og kultur er også kunnskap.

Vi må jo ta med folkekultur, som det selvfølgelig ikke minst i Norge finnes masse av, og som også er kunnskap. Formell og folkelig er i mange tilfeller mere begreper enn egentlig konkrete grenser, i hvert fall finnes vel begge deler i de aller flestes hoder.

Det er ingen grunn til å behandle hverken utdanning eller såkalt skolekunnskap som noe man egentlig ikke vet hva er, men må ha fordi alle andre har det.  I dag stilles det det ene formelle kravet etter det andre til alle slags jobber, men man burde ikke gjøre sånne ting uten fortsatt å forholde seg til reelle behov og reell kunnskap. 

Den fås som kjent både på skoler og ute i verden.

Vi trenger ikke ende der jeg tror mange andre land har endt for lenge siden, at klasseskiller virkelig plager dem, for i Norge har tross alt avstanden fra topp til bunn ikke vært uoverstigelig, og ikke minst innen kulturfeltet er bakgrunnen til de som holder på temmelig blandet. Jeg synes det er ypperlig, og det er all grunn til å holde fast i det der det finnes, og tenke litt over det der det ikke finnes. Gammel kunst og gammel musikk tilhører på noen måter en annen tid, men har fortsatt aktuelt innhold allikevel. Skulle vi slutte å lese Aristoteles fordi han er gammel? Man må finne de poengene som man har bruk for.

Vi har ikke hatt så mange slott, og i dag har samfunnet så mye penger at det burde være mulig å pulverisere det som er igjen av ubehag rundt de tingene. 

Til en viss grad er det museum å spille Mozart og Halvorsen, men museum er interessant hvis det gjøres tilgjengelig for oss idag, og det er det vel nettopp mange som holder på med.

Nye ting i kunsten kan vi vel bare ønske velkommen, og finne ut hva de vil oss.

Disse regjeringene, for å kalle dem det, har denne tendensen til å henge seg opp i formaliteter i forbindelse med utdanning i ganske stor grad, i takt med noen strømninger i tiden. 

Det er også plutselig status å “være” akademiker eller intellektuell, samtidig som det ikke er status å være elite. Det siste betyr, hvis man tolker det positivt, at man ikke trenger å være overlegen selv om man har formell utdanning, men den lærdommen tror jeg sitter så hardt i mange av oss at vi kan dempe angsten litt for akkurat det. Populismen utnytter denne forsiktigheten, og forskjeller som enten har forsvunnet for lengst eller finnes i andre land mer enn her, til å skaffe seg den offerposisjonen alle andre irriterer seg over.

Kunst kan skape veier mellom alle mulige posisjoner i samfunnet, ikke bare fordi den er utformet på en bestemt måte, men fordi opplevelsen er uforutsigbar og gir oss luft og plass i hodet, når den treffer oss, når den er det vi liker og det vi har bruk for. Hvile og ro er også en ting, og utfordringer, fra teaterscenen eller filmen eller musikken.

Det er jo også viktig at formidlingen klarer jobben, og helst tar litt over for markedsføringen, som jeg synes det generelt er for mye av i samfunnet akkurat nå.  Vi trenger mere god pedagogikk enn mere godt salg akkurat nå, ikke bare innen kultur.

Jeg vet ikke om det er behov for alt for mange konkrete tiltak fra toppen, jeg vet ikke akkurat om det trengs en handlingsplan, mere et visst skifte i holdning, og delvis, ta det nå litt lugnt, men tenk.Nye næringsveier

Politikk i videste forstand Posted on 09 Jan, 2021 11:32

Mange roper om hva vi skal gjøre etter at oljeinntektene stopper opp og hva i all verden vi da skal leve av.

Det er im overkant av 50 000 sysselsatt i oljenæringen.

Det er klart det betyr noe, men egentlig, det vi har virkelig bruk for videre er mange arbeidsplasser som ikke produserer masse CO2.

Det er vel også et tema om vi trenger eller bør legge an økonomien etter mest mulig penger, eller se litt mere sekundært på det, uten å glemme budsjettbalanse, og prioritere riktig bruk av naturen og av oss selv, også.

Ser vi mat, kultur og overnatting under ett er det rundt 130 000 arbeidsplasser.

Dette er en pakke som fungerer sammen i stor grad, særlig hvis man ser det fra synsvinkelen turisme.

Det skaffer oss “eksportinntekter”.

Det kan også gi landet til en viss grad et nytt image så vi slipper å bli behandlet som landet med bare trær og snø, men kanskje også med tanker og ideer.

Og kunst.

Den gir også landet nye ideer. Oss selv.

Og opplevelser.

I prinsippet til alle, fordi det finnes kunst for alle. Ja, jeg inkluderer countrymusikk (jeg har mine favoritter), julelys, gatekunst, malerier på trailere og Munch. Alle de vanlige tingene vet alle om, selv om ikke alle bryr seg.

Det er heller ikke nødvendig at alle bryr seg så lenge de ikke ødelegger for andre. Om du misliker noe, liker kanskje andre det.

Og alt sammen gir oss sosial kontakt – i Ensomhetslandet.

De som vil være alene må jo få lov til det.

Og vi som liker å ha folk rundt oss må vel få lov til det?

Det klages alltid på Oslo, men i tillegg til at alle slags hyggelige og interessante ting fra resten av landet havner i Oslo, havner det også problemer her.

Ensomhet er ett av dem. I noen sammenhenger en ressurs, men ikke i alle.

En by er jo en møteplass mellom mennesker.

Og kulturen og kunsten er en måte å snakke sammen på tvers av alle slags grupper vi ellers tilhører.

I dag, i Oslo, og jeg tror mange andre steder, er det mat og restauranter ikke minst, som spiller en stor del av den rollen, sammen med kulturarrangementer av alle slag.

Dette er grunnen til at jeg skriker om byen.

Trær og snø kan vi ellers beholde, hvis det fortsatt finnes, for egen del og for besøkende turister, og så kan vi legge til kunst og kultur, og inkluder for all del mat og drikke, og inkluder toleranse og kulturutveksling, for restaurantbransjen må da være en inkluderingsmaskin, det finnes masse forskjellige nasjonaliteter der som ser ut til å trives i hvert fall temmelig bra sammen.

Det siste gjelder forresten også kulturlivet, i hvert fall mange musikkmiljøer sånn som jeg kjenner dem.Det betyr noe hva vi sier, hva alle sier og tenker

Politikk i videste forstand Posted on 09 Jan, 2021 10:10

Jeg snakker med folk utenfor byen om det som skjer, og de er velvillige eller de er det ikke, men jeg er usikker på om de egentlig hører hva jeg sier.

Vi er litt for vant til å la alle andre gjøre det de vil, ikke blande oss i andres saker, og vi er alt for vant til å stole på myndighetene.Fyr

Politikk i videste forstand Posted on 08 Jan, 2021 14:12

https://vartoslo.no/fyrverkeri/en-nyttarsaften-uten-at-folk-far-feire-med-fargerikt-fyrverkeri-er-en-gra-fargelos-nyttarsaften/278422?fbclid=IwAR0y8JsxJb6_1SeXASVK9VJbZv-x1SmGQeJrUqn2rigpSCSbr-GSTKdmGns

Hvis FrP er i ferd med å komme ut av sin tunnell er det flott, de har jo nærmest alltid basert seg på magefølelse, og har nok laget en del konsekvenser i samfunnet som de selv fortsatt ikke vet om.

Bortsett fra det er jeg enig med dem i dette, jeg er ikke for et forbud.Ritualer i dagens verden

Politikk i videste forstand Posted on 08 Jan, 2021 09:16

Vil du, Erik Gøthesen, som hos meg står, godta at Facebook konfigurerer den primære informasjonskapselen sin for annonsering på nettet i denne nettleseren?

Jeg godtar.

Klikk.Next »