Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, og ikke alltid noen enkel ting. Systemer kan gi frihet, og systemer kan ta vekk frihet. Total frihet finnes vel bare i avgrensede tilfeller.

Jeg tror vi alle føler frihet og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre.

Og så går vi på fest.

Det vil i hvert fall jeg.

De små gleder i livet? Kafé rett foran Bislett stadion.

Et eksempel på sammenheng mellom klimaendringer og været

Klima i endring Posted on 10 Jun, 2020 14:57

Den globale oppvarmingen skjer raskere i Arktis enn i andre deler av verden.

Det betyr også at temperaturforskjellene mellom nord og sør i verden, og midten, jevnes ut en del.

Temperaturforskjellene mellom ytterpunktene og midten styrer normalt en del av de vanlige værforandringene, de dirigerer normalt sesongbestemt vind og andre ting som påvirker været nokså mye, i stor målestokk.

Hvis jeg forsto det riktig, når de forskjellene blir mindre enn de pleier å være, kan det føre til lengre perioder enn normalt med samme type vær i ett område.

Jeg snakket med Anita Verpe Dyrrdal i går, forsker med utdanning i meteorologi og klima. Hun jobber på Meteorologisk Institutt i Oslo.

Hun sa en god del mere enn dette, men dette er et poeng som sier litt om en sammenheng mellom klimaendringer og været.

Hva media sier om klimaendringene er ikke alltid det samme som forskerne sier, eller det er ikke alltid presist eller relevant, enten de befinner seg på den ene eller den andre siden av politikken eller vitenskapen.

Hva hver enkelt av oss bidrar med i den ene eller den andre retningen vet jeg sånn sett heller ikke alt om. Noen har alltid hatt en livsstil som ikke er så klima-uvennlig, mens en del samfunnsfenomener har vokst i antall, sånn at det som noen få gjorde for en generasjon eller to siden ikke betydde så mye, men det betyr mye i dag fordi mange flere gjør det samme.

Noen ganger går ting kanskje fortsatt greit, andre ganger absolutt ikke.Mai

Klima i endring Posted on 15 May, 2020 01:58

https://www.ifinnmark.no/trailer-blaste-av-veien-to-ganger-sa-matte-bilene-som-sto-i-ko-ha-hjelp/s/5-81-1165384?fbclid=IwAR3H16jbmqvyYUdGh0oBgW2tuebJ7QiO40vcmfayJehIE8GBkb0gTTEkXkE

Klimaendringer? Neida…Landbrukets oksygenproduksjon

Klima i endring Posted on 10 May, 2020 22:19

Det er et poeng i klimadebatten som ikke kan ligge usagt lenger – og det er, når det gjelder landbruket, at det ikke er noen andre næringer som også har et pluss i klimaregnskapet. Planter produserer oksygen og forbruker CO2. Om et jorde fylt av kål produserer mere oksygen enn en gjengrodd eng vet jeg ikke – men det er uansett hvor mye dekk og bensin man bruker, et pluss i CO2-regnskapet som må tas med i diskusjonen.

Jeg vet rett og slett ikke hvordan diskusjonen om andre ting ser ut akkurat nå, når det gjelder andre biologiske virkninger av landbruk, men dette er helt opplagt selv for en amatør.

Selv om en del gartnervirksomhet kanskje er mere industralisert, gjelder det sikkert ikke alle, og det samme poenget finnes jo faktisk der.

Å bygge nye bygninger og nye veier, ny industri, ingen av delene gir annet enn utslipp i denne sammenhengen, spørsmålet er bare hvor stort det er.Norges CO2-utslipp

Klima i endring Posted on 21 Mar, 2020 19:28

Liten tvil om hvorfor olje må ut! Takk til CICERO for bra graf.

Slået op af Natur og UngdomTirsdag den 10. marts 2020

Uansett hvordan man regner, det er greit å vite hva man forårsaker. Grafen viser utslippet av karbondioksyd fra Norges oljeproduksjon og fra “Fastlands-Norge”, altså det som kommer enkelt og greit fra norsk territorium.

Selve produksjonsprosessen for olje i Nordsjøen bidrar med en nokså stor andel av det siste tallet, og regjeringen holder på med å legge om dette til strøm.

Allikevel, totalt sett bidrar vi stort til verdens CO2-problem. Diskusjonen om våre inntekter og om andre lands oljeproduksjon og strategier i denne sammenhengen kan vi ta, med dette i hodet.

Et annet tall som heller ikke er med i oversikten for innenlands utslipp av klimagasser, er import av varer, både produksjon og transport skaper jo også en del utslipp. Flytrafikk herfra til utlandet er vel heller ikke med i regnestykket, tror jeg.

Jeg vet ikke hvor lett det er å regne ut hvor mye dette bidrar, men det hører jo med i diskusjonen.Kort, historien om starten på FNs klimapanel

Klima i endring Posted on 02 Mar, 2020 21:47

En interessant tekst som forteller kort, men fra innsiden hvordan FNs klimapanel ble etablert.Den biten av ungdomsskolepensumet Carl I. Hagen ikke fikk med seg

Klima i endring Posted on 01 Mar, 2020 20:30

https://snl.no/drivhuseffektenCO2

Klima i endring Posted on 14 Feb, 2020 11:44

Noen ord der om menneskehetens undergang som jeg ikke slutter meg til, men hovedpoenget er at verdens militærutgifter gir et stort bidrag til CO2-utslippene. Pff…pffKarbondioksyd

Klima i endring Posted on 24 Dec, 2019 01:45

https://www.bg14b.no/idekonkurranse/forslag?fbclid=IwAR3maFMjnUNxe5JL7X00sXaol6TbiCrX6dBIxQGkpbLaisBvpmMhbgMLCGo

Bare for å ha sagt det tydelig – det er ikke miljøvennlig i noen forstand å bygge dette. Klimaet belastes. Å bruke det til å kringkaste tilstanden på feltet er latterlig.

Jeg vet ikke hvor mye CO2 som slippes ut i sementproduksjon, men jeg vil tro en del. Dessuten alt det andre som hører med når man river en bit til av byen og bygger et svært bygg.

Pfff, pff…Next »