Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

«Alle» har vært opptatt av frihet, lenge, og de positive sidene av det er selvfølgelig bra, man kan gjøre mere hva man vil. 

Men et menneske inneholder dessverre ikke bare hyggelige ting, og akkurat nå er det grunn til å si noe, det er vold i gang mange steder, jeg tror noe av grunnen er - frihet. Det er greit å være uenige, men krig er kollaps.

Noen vil tilbake til gamle dager, men løsningen på kulturproblemene, det som har med levemåte å gjøre, er å finne fram til ny kultur som kombinerer gammelt og nytt, eller som aksepterer hverandre.

Skygger.

Drivhuseffekten

Klima i endring Posted on 01 Jun, 2022 11:52

Jeg skulle gjort dette for lenge siden. Dette er et oppslag fra Encyclopedia Britannica, 1987-utgaven, om drivhuseffekten.

Diskusjonen om klimaendringer forkludres av en enkel uvitenhet – noen vet ikke eller vil ikke akseptere at drivhuseffekten finnes, under normale forhold, at Jorda normalt varmes opp i eller av atmosfæren. Det sies at så små mengder CO2 (under 0,01 %) ikke kan bety noe.

Men det gjør det jo, sammen med de andre viktigste klimagassene, vanndamp og metan. Den siste er ikke nevnt her, og det må bety at det er nyere kunnskap enn 1987 at den også hører med i bildet.

greenhouse effect, heating of the Earth due to the presence of the atmosphere, named in analogy to a similar effect produced by the glass panes of a greenhouse. Most of the shortwave and visible radiation from the Sun that is not scattered back to space by the atmosphere is transmitted through the atmosphere to the surface of the Earth, very little being absorbed by the atmosphere. This transmitted energy is absorbed at the surface, thus heating the surface.

Part of this absorbed energy is reradiated to the atmosphere as longwave infrared radiation. The atmosphere is not completely transparent to this longwave radiation, however, because it contains carbon dioxide and water vapour, which absorb a considerable portion of it before partially reradiating it back to the surface. Thus, although a large portion of shortwave solar radiation is transmitted through the atmosphere to the ground, a large portion of the reradiated longwave radiation is trapped by the atmosphere and does not escape directly back into space. This causes the Earth and atmosphere to warm up to a higher temperature than would otherwise be the case. In the greenhouse analogy, the glass windows admit the solar radiation but partly trap the infrared radiation reradiated from within and return part of it back into the greenhouse; this and the blockage of convection cause the temperature in a greenhouse to rise to a higher level than that of free air outside.

It has been suggested that long-term climatic changes will result as the greenhouse effect is intensified because of the rise in carbon dioxide consentration brought about by combustion of fossile fuels (e.g., coal, oil, and natural gas). Some U.S. investigators predict that significant alterations in climate patterns will become apparent by the turn of the century. They estimate that global average temperatures could rise as much as 5 = degrees C (9 F) before the year 2100. Temperatur increases in the polar regions could be as much as three times larger, which would cause the polar ice caps to melt at a rapid rate and result in appreciably higher coastal waters. The rise in global temperature would also produce extremes of drought and rainfall, which would disrupt food production.”

Dette er hele oppslaget.

På norsk:

“Drivhuseffekten, oppvarming av Jorden fordi den har en atmosfære. Navnet på begrepet er ment som en parallell til en lignende effekt av glassrutene i et drivhus. 

Mye av den kortbølgede og synlige strålingen fra Solen som ikke reflekteres direkte tilbake til verdensrommet av atmosfæren, går gjennom denne til Jordas overflate, og svært lite absorberes av atmosfæren på vei inn. Denne energien blir absorbert ved jordoverflaten, og varmer dermed opp den.

Deler av denne absorberte energien reflekteres tilbake til atmosfæren som langbølget infrarød stråling. Men atmosfæren slipper ikke igjennom all strålingen denne veien, fordi den inneholder karbondioksyd og vanndamp, som absorberer en betydelig del av strålingen før den delvis reflekteres [nok en gang] tilbake til jordoverflaten.  

Det er altså sånn at selv om en stor del av de kortbølgede solstrålene går rett igjennom atmosfæren til bakken, blir en stor del av den reflekterte strålingen fanget i atmosfæren og går ikke direkte tilbake til verdensrommet.

Dette gjør at Jorda og atmosfæren varmes opp, mer enn det som ellers ville vært tilfelle. 

I et vanlig drivhus slipper glassrutene solstrålingen inn, men stopper delvis den infrarøde strålingen som blir reflektert tilbake fra innsiden, og returnerer deler av denne til drivhuset. Dette, og det at varmeoverføringen hindres [av rutene, varmen stenges inne], får temperaturen i et drivhus til å stige til et høyere nivå enn det som finnes i friluft på utsiden.

Det har vært antydet at langsiktige klimaendringer vil komme som et resultat av at drivhuseffekten blir sterkere, på grunn av økningen i konsentrasjonen av karbondioksyd, som kommer av forbrenning av fossile drivstoffer (f.eks. kull, olje og naturgass). Noen amerikanske forskere mener at betydelige endringer i klimamønstre kan bli tydelige mot slutten av århundret. De anslår at gjennomsnittstemperaturen på Jorda vil kunne stige så mye som 5° Celsius (9° Fahrenheit) før år 2100. Temperaturøkninger ved polene vil kunne bli så mye som tre ganger dette, noe som i så fall vil føre til at iskappene ved polene smelter med stor fart, og resultere i merkbart høyere vannstand langs kysten verden rundt. Økningen i global temperatur vil i så fall også skape ekstrem tørke og ekstrem nedbør, som vil ødelegge [for] matproduksjonen.”

Dette er altså skrevet og publisert i 1987.

Den norske teksten er min oversettelse. Jeg har satt inn andre avsnitt, det som står i [klammeparentes] er mine tilføyelser, ellers skulle det være noenlunde det som står i den engelske teksten.Fint vær idag!

Klima i endring Posted on 21 May, 2022 19:32

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/dnWPBo/toerke-truer-norske-bier-flyr-vanskelig-tid-i-moete?fbclid=IwAR3HY5Ohvf6hC6lQC8oEB9XK8vHAOeXh1aEJbE36k1S7PKGNafohdyA_fv0

Et annet utslag av langvarig varme.Oppvarming

Klima i endring Posted on 21 May, 2022 19:22

Generelt…situasjonen for bønder i verden preges av klimaendringene.

Været, hvordan det blir som det blir, er et nokså komplisert system, så det er generelt litt mere innviklet enn at det alltid og overalt blir varmere på grunn av det økende innholdet av klimagasser i atmosfæren.

Men det kan jo merkes så generelt også, selv om det ikke gjelder alltid, til og med her hvor jeg bor, at det blir varmere, denne vinteren har det ikke vært særlig mye vinter i Oslo, for eksempel.

Denne artikkelen sier noe om situasjonen i India og andre steder.

Klippet fra The Economic Times, som gis ut i India, verdens nest største engelskspråklige finansavis etter opplag. Den er eid av de samme som gir ut The Times of India, en av landets største aviser.

https://economictimes.indiatimes.com/topic/global-warming-in-IndiaNok vann er et tema

Klima i endring Posted on 19 May, 2022 16:39

https://www.utviklingsfondet.no/aktuelt/nyheter/kaffebndene-som-kjemper-om-kaffens-framtid?utm_source=facebook&utm_medium=paid+social&utm_campaign=Kaffekampanje+Q2&utm_content=Kaffekampanje+cons.+Maria&utm_term=Kaffekampanje+cons.+Maria+-+varm&fbclid=IwAR3N6vb1JWnXK0scd7hIOZUtyZwVWY3sSoJWFJS8sGnKtpenMAOHMc04VgY

Klimaendringene slår ut på ting man ikke tenker på.

Redigert…til og med overskriften.Tørt

Klima i endring Posted on 23 Apr, 2022 16:03

Dette er bare sagt fordi jeg har tittet ut av vinduet eller sett ting i byen, men det er ganske mange brannutrykninger om dagen, og det var en skogbrann ved Tryvann som de vel fikk slukket.

Vannstanden i Maridalsvannet er så lav at vi er blitt bedt om å spare på vannet.Fest (noenlunde) uten bismak

Klima i endring Posted on 14 Apr, 2022 01:24

https://www.nordnorskdebatt.no/festen-er-over-og-godt-er-det-vi-har-overspist/o/5-124-175330

Det er vel omtrent akkurat den holdningen til oss selv vi ikke trenger. Vår kulturhistorie er full av selvplaging, det skal ikke mye til før vi tråkker på oss selv på en eller annen måte.

Baksiden av den…medaljen – er at noen er utrolig overlegne på Norges vegne.

Totalt sett…jeg vet ikke, det har faktisk vært en god del naturlig beskjedenhet i Norge, og hvis vi kan klare å beholde litt av den, men være litt friere enn før, og uten å gå amok når det gjelder å tråkke på andre kulturer, så har vi kommet langt med det.

Hånlatter…kan vi ikke slippe for mye av det?

Det som trenges i klimasaken nå er i grunnen tall. Hvor ille er situasjonen, i Norge, ikke bare i verden, for hvert land har garantert sine egne vaner og uvaner som slår ut på CO2 og andre klimagasser. Det er mest fornuftig å gå løs på ikke egen moral, den tyngden er mer enn stor nok i Norge fra før av, men egne problemer. På hvilke områder slipper vi ut mest, er situasjonen ille på alle felt, hvilke kurver peker oppover?

Og omtrent hvor skal vi?

Det er forholdsvis saklige spørsmål hvor det finnes noen svar, og noen har for lengst gått i gang med å finne ut sånne ting.

Så det er bare å få publisert alt mulig sånt i passe fora så flest mulig vet nok til å gjøre det som trengs, og snakke sammen så vi forstår hverandre sånn noenlunde, og så fortsetter festen på de områdene hvor naturen ikke tar (for stor) skade. Et forbruk har vi uansett, og jeg har ikke lyst til å kjede meg eller slutte å spise godt eller noe sånt. En masse gøy er like mulig med mindre energiforbruk og klimautslipp, det er det det handler om. Hvis du er litt uinteressert i mat og ikke legger voldsomt med arbeid i matlaging belaster det ikke nødvendigvis naturen noe mer eller mindre enn om du lager den samme maten og elsker det.

Bare som et eksempel.

Vi har alltid pleid å være et kreativt folk, rotete, men ikke alt for rotete, etter en stund har vi fiksa mange ting og klart oss.

De som ikke har skjønt problemet har ikke skjønt det. Vi kan ikke vente på dem lenger.

Det voldsomme sosiale presset er det jeg vil til livs, det er faktisk et problem i Norge. Jeg tror vi kan få til ting uten å presse hverandre så hardt.

Jeg må legge til dette:

Jo, selvfølgelig er jeg enig…i at forbruket må eller måtte ned…men altså, hvilket forbruk? Å si det helt generelt er litt malplassert. Ikke alle har hatt et høyt forbruk etter norske forhold, og det blir en diskusjon hva som er et ok nivå, og nok en gang ikke basically etter moral eller holdning, men etter tonn CO2 sluppet ut.

Antall kroner brukt av en person eller en bedrift er heller ikke identisk med antall kilo eller tonn CO2 sluppet ut, uten at jeg vet noe om detaljer i sånne regnestykker.

Vi må ha en produksjon av varer og tjenester, og siden mat er uunnværlig må vi faktisk også ha et landbruk.

Og forbruket har vært høyt – har vi ikke hatt det gøy?

Hjelper det med dårlig samvittighet?

Bedre å rette opp det som ikke burde være sånn som nå, og ta med videre det vi har lært av å reise til andre land, spise maten der, høre på musikken, av å bruke datamaskinene vi har kjøpt, for de som er interessert i sånt, ta med det vi har lært av å studere, av å bytte bransje, av å starte en liten bedrift – av alt mulig rart de pengene er brukt til.

Utfordringen blir å fortsette å ha det gøy – på klimasmarte måter, på et nivå som går an.Klær – en stor bit av klimaproblemet

Klima i endring Posted on 27 Mar, 2022 00:13

Jeg har tenkt lenge på å prøve å få oversikt over de største problemene i forbindelse med klimaendringene. Her er i hvert fall én bit.

Klesindustrien står ifølge artikkelen for åtte prosent av klimautslippene, bare produksjon, avfall er ikke regnet med. Jeg håper artikkelforfatteren har sjekk på at det stemmer, det er litt forskjellige regnemåter ute og går, tall for utslipp av andre klimagasser enn CO2 regnes om til CO2 for å kunne sammenligne tall lettere osv.

Men vi får tro tallet stemmer noenlunde, i så fall en stor del av hele greia.

Kommunen har altså returkasser man kan bruke, her i Oslo.

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-ressurser/systemet-for-tekstiler-ma-endres?fbclid=IwAR2oBFEifL4kUVzQN1AiMhnHDBWGA0fxa_eNhVpjPAgJyLhlCEXKKW0zs70Problemer for reinsdyra

Klima i endring Posted on 06 Mar, 2022 11:26

https://www.vg.no/forbruker/i/wOpaEL/klimaendringene-har-gitt-reinsdyr-krise?fbclid=IwAR3BopretWJ-uSKyYWvKsCov2qKTAQcxZjpbNYBdOeUAKw5EyhK-9sUCcDg

…som kommer av klimaendringene.Next »