Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, ikke nødvendigvis det samme for meg som for naboen, og ikke alltid noen enkel ting.

Jeg tror vi alle føler frihet og trenger og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre. 

Systemer kan gi meg frihet, og systemer kan ta bort frihet.

Ett problem når man får frihet etter å ha vært ufri, er at dårlige ting også kommer opp, ikke bare gode.

Så man får passe på litt. Noen slipper seg løs på litt kjipe måter, andre har et hangup på strenghet.

Det gjelder å finne balansen...

Semulepannekaker, norsk tradisjonsmat. Oppskrift i nest nederste kategori.

Noen flere korona-tall

Korona Posted on 29 Jan, 2021 10:59

Antall smittede totalt, pr million innbyggere:

Island 5951, Norge 11 436, Danmark 33,978, Finland 7941, Sverige 55 700, Polen 39 571, Russland 54 980, Belgia 60 457, Italia 41 640, Spania 59 710.

USA 79 303, England 47 900

Antall døde totalt pr millon innbyggere:

Island 85, Norge 102, Danmark 357, Finland 120, Sverige 1137, Polen 964, Russland 495, Belgia 1806, Italia 1446, Spania 1236.

USA 1336, England 1515

Antall testede totalt:

Island 473 653, Norge 3.357.400, Danmark  13 126 327 (er det tallet riktig??) Finland 2 782 328, Sverige 4 916 367, Polen 8 517 260, Russland, Belgia 7 028 227, Italia 31 886 202, Spania 32 027 728.

USA 306 452 138, England 70,872,402.

I hele verden, iflg Worldometer:

Alvorlige tilfeller ca 110 000

Antall døde hittil 2, 2 mill (ca)

Antall tilfeller totalt 102 mill (ca)Noen korona-tall

Korona Posted on 28 Jan, 2021 07:05

Første halvår 2020, altså etter første smitterunde: (tallene er avrundet)

Antall tilfeller pr 100 000 innbyggere, landene står i samme rekkefølge:

Island 522, Norge 167, Danmark 221, Finland 131, Sverige 700, Polen 100, Russland 467, Belgia 853, Italia 400, Spania 533.

Antall døde pr million innbyggere:

Island 28, Norge 47, Danmark 104, Finland 60, Sverige 530, Polen 40, Russland 70, Belgia 853, Italia 578, Spania 605.

Siden denne epidemien startet er det nesten ikke registrert influensa i Norge, kurven gikk fra lav til nærmest null. Basert på en graf, ikke en tabell.

Noen tall fra FHI:

8. mars-5.juli: Antall innleggelser med hovedårsak koronainfeksjon – færrest yngre, flest eldre, en nokså jevnt stigende kurve: 

70% av de som er innlagt på intensivavdeling har en annen kronisk tilstand eller sykdom.

62% av de innlagte totalt, det samme.

247 døde pr 5. juli. Alle kurver er på dette tidspunktet temmelig flate.

Uke 27, 2020, altså midt på sommeren: Gjennomsnittsalder på døde 82 år.

Antall nye tilfeller i uke 27 – hele landet – ca 60.

Uke 2, 2021:

Antall innlagte, hele epidemien: 2227

Antall døde: ca 550.

Tall for influensaepidemien vinteren 2016/17 er hentet fra statistikk i uke 8, 2017, hvor antall sykdomstilfeller fortsatt er høyt, men over toppen, på vei ned:

Totalt fra uke 40, 2016, frem til uke 8, 2017, 2254 innlagt pga influensa.

Antall døde av influensa den sesongen 1700, ifølge Nordlys, dobbelt så høyt som et normalt år, fortsatt ifølge dem. Etter at vaksinasjon har blitt vanlig, får man legge til.Den rene matematikk og virkeligheten

Korona Posted on 28 Jan, 2021 05:36

Det sies i Britannica at en epidemi er et sannsynlighetsfenomen, og matematikk brukes for å kunne beskrive situasjonen og for å forutsi hva som kommer til å skje, i den grad det går an.

Det argumenteres på denne måten, i denne epidemien, som en advarsel om hva som kan komme til å skje.

Utregningen bak det reproduksjonstallet som publiseres er mye mere komplisert, med tall fra forskjellige sider av saken, biologisk, atferdsmessig, blant annet hentet fra økonomi. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan, men R-tallet er i hvert fall et beregnet tall.

Men ren matematikk finnes vel i hvert fall ikke i denne virkeligheten, hvis det jeg sier videre stemmer sånn noenlunde.

De skjemaene som sirkulerer på Facebook over reproduksjonstall og hvordan smitten skjer, viser noen ganger en person som smitter et visst antall personer og så videre med nestemann og nestemann. 

Man bruker også eksemplet med å legge ett riskorn på et felt i hjørnet av et sjakkbrett, to riskorn på neste, så fire osv. Da kommer man opp i et vanvittig tall på siste felt.

Men dette er jo ikke virkeligheten, vel ikke i noen epidemi. Det er bare en yttergrense for hva som er mulig hvis vi…ikke er mennesker, egentlig, bare sjakkbrikker.

Usikkerhetsfaktorer, eller faktorer som dytter resultatet i andre retninger, er for det første hvert enkelt menneskes immunforsvar, som er der, normalt, både med kjente og ukjente virus, alle har et immunforsvar, sterkt eller svakt.

Dessuten forutsettes det, hvis man tenker rent matematisk på denne måten, worst case scenario, at hver enkelt ikke gjør noe for å beskytte seg, vaske hender, i det minste, ser seg for, holder avstand, og at myndighetene ikke gjør noe. Ingen, egentlig.

Også, for at spredningen skal være så stor i en befolkning som den rene matematikk påstår, må man ha full mottagelighet hos alle, både når det gjelder ens egen fysikk (eventuelt psyke) og ens egen evne til å beskytte seg ved enkle eller mere kompliserte midler. 

Alle som blir utsatt for viruset blir etter denne tenkemåten syke.

Det stemmer jo heller ikke.

Opparbeidet immunitet, som vel også vil forekomme i løpet av en epidemi, drar også tallet på syke ned, og til slutt vil vel dette naturlig stoppe en epidemi.Nok et grenseproblem?

Korona Posted on 23 Jan, 2021 04:37

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/bruk-hodet-avlys-ovelsen-og-send-soldatene-hjem/o/5-95-162619

Jeg synes personlig det virker som om panikken er større enn problemet tilsier i Norge, hverken smittetall eller antall døde har vært veldig høye sammenlignet med mange andre land.

Men allikevel, dette, hvis det stemmer, dette er jo også et…grenseproblem, et problem med smitte utenfra.

Nord-Norge har vel vært nokså fri for smitte, så hvis det også endrer seg, sånn som det gjorde her…En fullstendig politikk i en krise tar seg også av konsekvensene

Korona Posted on 19 Jan, 2021 00:40

Jeg slang ut av meg et spørsmål på Facebook idag, om hvor mye han tjener, og andre som er politikere eller i forvaltningen, som det heter. Vel ikke helt greit gjort, så beklager, men det er noen seriøse ting å si om de svarene han gir på spørsmålene, synes jeg.

Det er ikke relevant å sammenligne direkte med arbeidsledighetstrygd, hverken for kultur eller servering eller overnatting, for regjeringen har stengt selve muligheten til å jobbe i disse bransjene. At det sees på som en krisesituasjon forandrer ikke at man lukker muligheter som normalt er der.

Resultatet er at man er på vei til å ødelegge bransjene i ganske stor grad. En ting er at det generelt ikke er mange ledige jobber, men man ber også ansatte eller frilansere i to eller tre hele bransjer om å skifte beite. 

Det har man ingen myndighet til å gjøre. 

Setter man inn tiltak får man også ta konsekvensene for de det gjelder, etter min mening.

Et aktivitetskrav er en rest av “arbeidslinja”, og er heller ikke en helt relevant kommentar i en situasjon hvor man hindres i å arbeide i den jobben og det faget man har. Hvis det finnes andre muligheter i samme fag er de usikre og krever kanskje til og med nybrottsarbeid hvis man er frilansmusiker eller driver et utested.

Det er kunnskapsløst å be om det som en rutineaffære.

Å si at “selvstendig næringsdrivende har påtatt seg en risiko for å oppnå en mulig gevinst” er ikke en riktig beskrivelse av noen jeg kjenner i kulturfeltet. Man må ha valgt pengenes vei i livet på et eller annet tidspunkt for å tenke sånn og snakke sånn.

Restaurantbransjen tjener vel pengene på andre måter enn musikere, men kokker som starter egne steder har heller ikke store penger bak seg, og de lever også for maten i like stor grad som en musiker lever for musikken. Holdningen til penger kan sikkert være forskjellig, men det er i så fall uvesentlige kulturforskjeller, resultatet for alle er mat og musikk på høyt nivå.

I en krise blir alle problemer større, og siden regjeringen nå faktisk sitter med ansvaret, også i denne situasjonen, også for egen politikk, må den nesten ta det.Fest

Korona Posted on 17 Jan, 2021 12:42

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/R91gPW/hva-faar-byen-til-aa-leve?fbclid=IwAR05nleNVppt0LQp-fYOTGz9A8WwSq2sU4gLogfh5M_zFd3m7W4YM-xFm1w

Nei, omtrent der. Noen litt saftige utsagn, ellers er jeg vel stort sett enig.Dra dem opp

Korona Posted on 15 Jan, 2021 20:26

Jeg tror nok kultur, servering, overnatting, transport og andre lener seg på hverandre, ellers er jeg helt enig i det Kristjánsson sier om den psykosiale folkehelsa.

Hva bransjen trenger vet de vel best selv, regjeringen vet det i hvert fall ikke, og vel heller ikke departmentene, så noen må fortelle dem det, akkurat som man måtte i kulturbransjene.

https://www.nettavisen.no/okonomi/kjemperegning-pa-vei-fra-regjeringen-kan-bli-en-dommedag-for-mange-serveringsbedrifter/s/12-95-3424073898?s=ios&fbclid=IwAR0otaD2dAmSAvEzaO0QZCDMbLL0tmJzidktYm_s_VRvUzl3R3EPzdrPSXoNedstenging

Korona Posted on 11 Jan, 2021 06:02

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/gir-ernas-tale-skylda/73112085?fbclid=IwAR3dWc2zBd0-9N-N04CIRUDu2Lv3_C-kkIJYea2EKXnLTQedG9R9Z_O9hPo

Er dette grunnen??Next »