Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, ikke nødvendigvis det samme for meg som for naboen, og ikke alltid noen enkel ting.

Jeg tror vi alle føler frihet og trenger og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre. 

Systemer kan gi meg frihet, og systemer kan ta bort frihet.

Ett problem når man får frihet etter å ha vært ufri, er at dårlige ting også kommer opp, ikke bare gode.

Så man får passe på litt. Noen slipper seg løs på litt kjipe måter, andre har et hangup på strenghet.

Det gjelder å finne balansen...

Litt igjen av Christian IVs by, blant nyere forretningsarkitektur. 

Pandemi

Korona Posted on 17 May, 2021 23:44

Jeg tror kanskje byen er en trykkoker. Av og til brøler noen utenfor. 

I hvert fall en stor del av Oslo består av rekkehus og vanlige eneboliger, selv om vi er nokså mange som bor i den gamle bykjernen eller nybygde områder som kanskje minner litt om dette. I en blokk har man jo forsåvidt naturen nærmere, som regel, og balkong er vel faktisk en god del mere vanlig enn her på Grünerløkka, men en leilighet er jo allikevel en leilighet, det er som regel færre kvadratmeter enn i et hus, og hage finnes ikke hvis man bor i en vanlig blokk.

På høy tid å finne ordentlig ut av hvor vi har vært dette året, ikke minst helsefaglig. Jeg har enda  ikke nok kunnskap, men stoler ikke 100% på de som mener de har det, og politikerne i grunnen heller ikke, det virker som et uheldig samspill mellom de to gruppene, og mange utenfor selve politikken har gitt opp å diskutere dette.

Jeg har vel fulgt for dårlig med, har ikke helt orket bestandig, men Charlotte Haug, som er lege og en av de kritiske stemmene fra legehold som jeg har fått med meg, sa kanskje ikke egentlig nok, og fortsatte ikke å si masse mere, tror jeg. Men hun sa jo at det var ubehagelig i fagmiljøet å være kritisk, innvendingene eller beskyldningene gikk i retning av at hun risikerte noens liv ved å stille for mange spørsmål, som selvfølgelig er det verste for en lege. 

Men selv som enkeltstående lege må man jo faktisk akseptere at man ikke klarer alt, noen dør selv om du gjør ditt beste for å redde vedkommende, og jeg tror ikke på at det alltid skyldes grove feil, selv om det selvfølgelig er bra for oss å finne det ut hvis det er tilfelle. I alle jobber finnes det tross alt mennesker, og det finnes vanskelige tilfeller også innen fysisk sykdom, alder og mange tilstander oppå hverandre, og andre ting jeg ikke vet om. Rundt 770 døde i en befolkning på fem og en halv million i denne epidemien er tross alt ikke avskrekkende. I hver vinters influensaepidemi har vi akseptert at det dør mellom 500 og 2000, de aller fleste i høy alder.

Fortsatt gjøres den feilen i pressen å publisere høye tall for dødsfall i et land uten at det regnes ut antall pr innbygger. India har vel en oppadgående kurve for tiden og et økende problem, og helt sikkert trøbbel i helsevesenet og i samfunnet som vi ikke har, så jeg vil ikke prøve å si at dette ikke er et skikkelig problem for dem, men tallet på døde pr million innbyggere er akkurat nå 200, ifølge worldometers.com, mens det i Norge ligger bare litt lavere, 142 ifølge samme kilde, som er temmelig lavt internasjonalt. Hvor India ender vet selvfølgelig ikke jeg, men bare for å ha et slags blikk på mere enn ett faktum eller ett tall av gangen. Det er tross alt snakk om 1,3 milliarder mennesker.

Spørsmålet er også, for meg, om Norge ikke har vært lite rammet i utgangspunktet, også av årsaker som har med befolkningens helsetilstand å gjøre. Selv om vi tilhører den rike delen av verden, finnes det fortsatt vaner som skaper bedre helse heller enn dårligere. Tradisjonelt norsk kosthold er i hvert fall sunt, selv om man kan diskutere detaljer i det. Friluftsliv er også fortsatt vanlig i store grupper langt opp i pensjonalderen. Når det er eldre som først og fremst har vært rammet burde dette være i hvert fall én faktor, eller to, når det gjelder hvor hardt dette har slått inn hos oss.

Ikke helt uavhengig av hva vi har gjort med tiltak, men delvis. Én årsak av flere som har gitt oss et mere moderat problem, det synes jeg er en antagelse som fortjener en tanke, og en sjekk av de som sitter på kunnskap om det lettere tilgjengelig enn jeg gjør.

Overvektige er også den nest mest rammede gruppa internasjonalt, nummer to etter eldre, og USA ligger jo høyt på den statistikken. Jeg tror ikke Norge ligger spesielt høyt i europeisk sammenheng.

At fedmen i befolkningen øker med det livet vi lever for tiden tipper jeg også er et faktum, og det virker jo da, som en medvirkende årsak til dødsfall, antagelig stikk motsatt av det som er hensikten med å stenge ned. Jeg vet ikke hvor viktig dette er i tall, men det må vel nesten ha noe å si. Det er mulig det er et større problem i andre land enn Norge.

Det er også et spørsmål for meg i hvilken grad smitten har variert med de tiltakene og begrensingene på det sosiale livet som har vært bestemt.

Noen klemmer sin beinete hånd rundt oss, og det er på høy tid i denne saken å prøve å skille gode og dårlige vurderinger, jeg tror kanskje det er i hvert fall én måte å se dette på, og også å få vekk gammeldags moral uten ordentlig feste i virkeligheten fra politikeres tenkemåte.

Dermed vil jeg ikke ha sagt at vi ikke skal eller skulle ha gjort noe, den typen enten-eller-diskusjoner burde vi anse som avsluttet, og finne argumenter og posisjoner imellom et sted.Mange smittede, ikke mange syke

Korona Posted on 28 Apr, 2021 04:26

Det kan ikke være helt irrelevant å sammenligne tall fra det siste året med influensatall fra tidligere år. Dette er også i utgangspunktet en luftveisinfeksjon, som smitter prinsipielt som influensa. Antall registrerte smittede i løpet av det siste året er ca 111 000, antall innlagte ca 4200 (litt under), antall på intensiv ca 800, alt tall totalt for hele perioden fra mars i fjor. Antall tester i løpet av hele greia er rundt 5,1 millioner.
Det sies at grunnen til at det går så bra i Norge med denne epidemien er at vi er så gode på smittevern, men det skulle ikke gi så stort utslag på andelen syke.

For influensasesongen året før, 2018/19, som var en gjennomsnittlig sesong, ble det anslått 4400 innlagte. På intensiv 260, fortsatt tall for hele sesongen. Det ble analysert 174 000 tester og påvist rundt 20 000 med influensa. Tar man med alle diagnoser av influensalignende sykdom, som det heter, er tallet over 100 000.


Det legene har vært mest redde for nå er sykehuskapasitet.
Det fant vi vel alle ut nå for et lite antall uker siden, etter å ha gått med egentlig en nokså udefinert angst i et år. Covid 19 har en del andre gufne egenskaper enn vanlig influensa, i hvert fall i noen tilfeller, selv om man i hvert fall som legmann eller -kvinne kan lure på i hvilken grad alle de symptomene det har vært snakk om, skyldes sykdom forårsaket av viruset eller andre ting. Det har vært forskjeller i smittsomhet med de forskjellige virusmutasjonene, men alt i alt kan man ikke si at vi har vært hardt rammet, det må da være riktig å si.

En Covid-pasient må snus annenhver time, og det binder opp mye personale. Det er vel i hvert fall noe av grunnen til panikken på sykehusene, i den grad den finnes.Arbeid

Korona Posted on 26 Apr, 2021 11:13

https://www.aftenposten.no/sport/meninger/i/X80QmE/13-maaneder-med-full-nedstengning-var-det-noedvendig?fbclid=IwAR25GA0Fbp9c7lrr06j3tnEeRQhXzS4lsKyItAbybgKUSX6ajMme5OZ-0z4

Kultur, idrett, servering, overnatting – det er fritidssysler for den som har det eller bruker det som fritidssyssel.

Ikke for den som jobber med det.Fedme viktig faktor når det gjelder korona-sykelighet og død

Korona Posted on 22 Apr, 2021 13:23

https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2020/obesity-complicates-coronavirus.html

En informativ artikkel fra USAs pensjonistforbund om sammenhenger mellom fedme og alvorlig sykdom når det gjelder COVID-19. Noen har rukket å sammenligne tallene for de som blir lagt inn og de som dør av korona nå, og fedme, og det er en sammenheng som er tallmessig nummer to, etter høy alder, som ligger øverst.

Norge ligger vel ikke så ille an internasjonalt når det gjelder fedme til å være et vestlig eller såkalt rikt land, bare litt over Sverige og Frankrike, for eksempel, når man regner andel av befolkningen med BMI over et visst punkt.

Jeg vil som jeg sier tro at man skal være litt forsiktig med å sammenligne medisinske og helsemessige data fra forskjellige kulturer, fordi forskjellige typer helsebelastninger vil kunne balanseres ut av andre ting fordi man lever forskjellig.

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/obesity-rates-by-country

Jeg vet ikke om statistikken har rukket å fange opp utviklingen det siste året, men det er vel ikke tvil om at regjeringens koronastrategi gjør en del av oss tjukkere og slappere.

Redigert etter publisering.En liten koronaoppsummering

Korona Posted on 20 Apr, 2021 16:51

Jeg er ikke i tvil om at legers og forskeres angst har preget politikken mer enn den burde, ikke all forventning om katastrofe har vært eller er realistisk.

Det er fortsatt heller ikke godtgjort at alle tiltak er godt begrunnet. En del av befolkningen går løs på alle, og jeg mener fortsatt man i noen tilfeller skyter spurv med kanoner, de bransjene man ikke regner som viktige eller viktigst blir også – mer eller mindre – ofret.

Men spørsmålet er akkurat nå hva som skjer med de muterte variantene av viruset, og det virker som om mye av diskusjonen burde handle om grenser og karanteneopplegg. Det er visst vanlig at et normalt influensavirus også muterer, og det kan kanskje antas at de mutasjonene ikke er like i alle områder av verden, selv om utgangspunktet var én type virus.

Jeg har hørt snakk om i noen år, blant venner og andre – influensa som var “hardere enn vanlig” og med tildels uvanlige symptomer. Det er nok en gang bare en observasjon, jeg vet ikke om det har eksistert så mye av det at det har blitt fanget opp av systemet eller statistikken, eller om det hele også bare er egne opplevelser og ikke ny sykdom.

Jeg har ikke argumentert for å gjøre ingenting.

Det er en tåpelig tenkemåte eller vane i diskusjoner, helt generelt i debatter som foregår, at man forestiller seg det verst tenkelige og det mest ønskelige, og så lager man det til generelle posisjoner i en diskusjon. 

Alle er ikke så ekstreme at de lander i ytterkantene,og mellomposisjonene er kanskje ofte mere nyttige for samfunnet.

Når diskusjonen blir opphetet hører man ikke nyansene i “motstanderens” argumenter eller standpunkt, og i dette tilfellet sier mange og regner mange med at hvis man i det hele tatt har innsigelser mot noe av det som blir gjort og sagt, så mener man at det ikke skulle vært gjort noe.

Denne måten å tenke på er ikke uvanlig både blant legfolk og fagfolk når man diskuterer andre ting enn deres spesiale. Har man et spesialfelt, for eksempel en spesialisering i medisin, vil man selvfølgelig ha nyansene med seg i det feltet, men det er slett ikke gitt at de nyansene følger med inn i andre diskusjoner, selv innen helse når det er helsepersonell det er snakk om. Tabloide overskrifter er vanlig for veldig mange, både konkret som kilde, og som form på ens personlige utspill. 

Det gjelder ikke bare nettroll.

Jeg mener vi ikke skulle gjort alt, og ikke bør gjøre alt.

Det finnes en latent fascisme i Norge også. En evne til å sette alt inn når det virkelig trengs høres positivt ut, men spørsmålet er om det man gjør da er helt rasjonelt, og hvem og hva det går ut over. 

Jeg synes man burde ta med seg den tanken også inn i klimadebatten, så man, etter å ha skrelt vekk en del lettvinte ideer om det, faktisk sjekker hva man er pokka nødt til å gjøre og hva ikke.

Smittet betyr ikke automatisk spesielt syk, når tallene diskuteres.

Norge har ikke vært blant de hardest rammede, og det skyldes ikke bare at vi er nazi når det gjelder å følge regler. Det meste har vært sagt et par ganger, men spredt bosetning og geografisk isolasjon må jo få utslag på smittespredning, ikke så mye kyssing på kinnet (desto mere klemming) – det samme, får man vel anta. Vi fleipet jo med at vi endelig fikk noe igjen for vår distanserte væremåte her oppe i Norden.

Lav forekomst av antibiotikaresistens (antibiotika til bruk ved sekundære infeksjoner) burde kunne sees på statistikken over antall døde. Våre kropper er også mere vant til å takle infeksjoner selv, vi får ikke antibiotika for det som regnes som småtteri, det gir både mindre resistens i befolkningen og mere motstandskraft mot sykdom hos flere.

Livsstilen i Norge er også annerledes enn andre europeiske land, for eksempel er friluftsliv vanlig opp i høy alder. Det må da bety større motstandskraft mot sykdom som også burde kunne registreres på statistikken for syke, ikke smittede.

Alle land har selvfølgelig, også i Europa, til en viss grad sin egen kultur, som vil kunne slå ut på forskjellige måter også ved at befolkningen har forskjellige vaner. Det gir seg vel utslag i ulike helseproblemer i de forskjellige landene, og det virker naturlig at det også vil slå ut i forskjellig sårbarhet for sykdom.

Alle land har også delvis sine egne måter å organisere både helsevesenet og samfunnet generelt. Også helsefolk sier hvis man spør at dette kan gi utslag i de aktuelle statistikkene for korona, men jeg vet ikke om noen har kunnskap nok over sånne ting til å gi et overblikk. Allikevel synes jeg det virker rimelig å tro at det gir utslag på mange tall.

Når det gjelder forskjellig innvirkning, i en befolkning eller på en person, av en bestemt sykdom, på grunn av kultur og levemåte og dens innvirkning på kroppens funksjonsmåte, synes jeg heller ikke dette kan utelukkes fra diskusjonen.

Man har lenge skilt ut kjønn, alder og andre mere tradisjonelle parametere i forskningen om helse, og diskutert forskjellige gruppers forskjellige helse.

Jeg vet ikke hvor langt forskning og diskusjoner i fagmiljøer er kommet når det gjelder helsemessige sammenhenger mellom kropp og psyke, men jeg synes ikke, nok en gang som legmann, det er en urimelig idé at også dette kan være med på å gi forskjellige utslag av sykdom, også under en epidemi, i to befolkninger, to land, for eksempel, med forskjellige vaner og kultur. 

Selv om jeg selv er delvis nokså åpen for andre tenkemåter i medisin, er man vel ikke nødt til å gå med på hvilke som helst premisser fra alternativ behandling eller andre medisinske tradisjoner for å slutte seg nok en gang delvis til en tanke om at livsstil og egentlig levemåte, kultur, slår ut på bestemte måter. At fedme er en stor risikofaktor i en befolkning, for å dø av COVID, har noen rukket å sjekke, og det er jo et veldig tydelig og utbredt livsstilsproblem. 

Jeg ser ikke prinisipielt noen forskjell i det og andre vaner i levemåte som utgangspunkt for å undersøke, selv om det godt kan være store forskjeller i hvor viktige de forskjellige tingene er, forskjellige typer kosthold og andre vaner. I det hele tatt ulik fysisk og mental habitus, som man sier, finnes jo i forskjellige kulturer og land.

Hva man vet om sånne ting vet ikke jeg helt, ideer til forskning hvis det ikke allerede er gjort. 

Ernæringsfeltet virker som om de har noe kunnskap om sammenhenger mellom psyke og kropp som burde frem, hvis den ikke er der allerede.

En epidemi vil ebbe ut av seg selv når en tilstrekkelig stor del av befolkningen er immune.

Det kan idag skje gjennom vaksinering, som alle snakker om og venter på, og det er en helt ny ting at man i prinsippet kan nesten løse problemet på den måten. Jeg er usikker på om alle land har råd til det, men vi har jo det.  

Men vi må også regne med at utviklingen i retning naturlig immunitet foregår i befolkningen mens jeg skriver, og har gått sin gang det siste året, også, det er historisk sett, i hvert fall, den vanlige måten en epidemi tar slutt. Det store flertallet av de som blir smittet blir friske igjen på naturlig måte ved at kroppen og hele systemet klarer sakene. Det siste blir fremstilt som en rar ting, men det er jo ikke noe nytt i det, egentlig.

Men et ekstra problem med en epidemi i dagens verden er at vi normalt reiser mye, både vanlige jobbreiser, ferie, og arbeidsinnvandring eller hva man skal kalle det. Dermed vil jo utviklingen i ett land ikke bety alt, man kan plutselig få påfyll av virus fra andre steder.

Og når viruset muterer vil det i prinsippet være et nytt virus. Grunnen til at man eventuelt får influensa to ganger i en vanlig sesong, er såvidt jeg har skjønt at viruset er mutert. Er det det samme man får i seg to ganger blir man i hvert fall ikke syk annen gang, da er man immun.

Men det er vel ikke nytt at noen ikke blir syke av et virus selv om de utsettes for det, mens andre ikke blir det? Det er mange ting som gjør oss generelt sterke eller svake, og mange ting som påvirker evnen til å motstå bestemte typer sykdom.

Men i og med at viruset muterer er det grunn til å passe på så lenge epidemien er i gang i verden, og vel da særlig grensepasseringer. Man er ikke helt ute av situasjonen før alle i verden er det.

På grunn av én verden på mange måter og på grunn av mutering, antar jeg, som legmann i helsefag, at hele greia vil ta lengre tid enn ved tidligere epidemier, og at det å passe på grensene er en nokså avgjørende ting for å få samfunnet til å fungere så langt det går. Jeg synes kanskje man skulle legge vekk de fascistiske tendensene som har stukket tennene fram de siste årene, heller ikke være for slappe, men finne en mellomting som vi kan leve med uten å ødelegge våre liv eller vårt samfunn fullstendig for å beskytte oss mot en sykdom.

Alt dette burde det egentlig være politikeres og byråkraters jobb å lese seg opp på, det betaler vi dem faktisk for.  Det finnes fortsatt en uvitenhet hos politikere etter at vi har vært i dette i ett år.

Allikevel vil man kunne anta at vi nyter godt av de fordelene jeg har nevnt, og av de forholdsreglene man tar. Men Norge i hele fjor var smittemessig og sykdomsmessig rolig etter at den første bølgen hadde lagt seg, uten at man trengte å stenge ned alt.

Det siste er et faktum som en del ikke hører når man sier det.

Situasjonen i Norge har faktisk vært nokså fredelig i fjor, men så vidt jeg har skjønt skyldes økningen de siste månedene den “engelske” varianten, som faktisk kommer fra England, og det kan vel fortsatt dukke opp andre mutasjoner fra andre steder.

Men tallene for Norge gjenstår å se på, de var ikke særlig foruroligende i fjor.

Redigert etter publisering.Litt mindre stress

Korona Posted on 13 Apr, 2021 08:34

Klippet fra Aftenposten i dag, limt inn fordi denne delen av avisa ikke blir stående uforandret.

Direktestudio: Koronaviruset 

Festet innleggStudie: Britisk virusvariant er ikke like alvorlig som frykteti dag kl 07:40av NTBDEL

Den britiske varianten av covid-19, B117, forårsaker ikke mer alvorlig sykdom hos sykehusinnlagte pasienter enn andre varianter, ifølge en studie.

Studien er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, skriver  Reuters.

Varianten ble først oppdaget i den engelske byen Kent på tampen av fjoråret. Siden er den blitt påvist i over 100 land og er nå blant annet den dominerende varianten i USA, ifølge det amerikanske smitteverninstituttet CDC. 

Studien er av 496 koronapasienter, som ble innlagt i britiske sykehus i november og desember i fjor. Forskerne har sammenlignet forløpet til dem med B117 og andre varianter av viruset. De fant ingen forskjeller i risikoen for alvorlig sykdom, dødsfall eller andre kliniske utfall.

I en annen studie, som også er publisert i The Lancet, heter det at koronavaksiner sannsynligvis er effektive mot den britiske varianten, siden det ikke ser ut til å være noen forhøyet risiko for reinfeksjoner, når den sammenlignes med andre varianter. 

Det antas at den britiske varianten er mellom 40–70 prosent mer smittsom enn tidligere dominerende varianter.Ro…hvor finnes det?

Korona Posted on 12 Apr, 2021 18:25

Eller egentlig, det de fleste vel trenger, er utløp. Noen går litt i spinn om dagen, og det er vel ikke så rart, allikevel ikke alltid så bra.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/04/10/195751591/familien-til-avdod-pa-gran-reagerer-pa-identifisering-i-mediene?fbclid=IwAR223X5oaMJz0S7cFtWVoqSb-ULPZXL03mX9wk8joaYAR-xFZsYHepuiBucAnti-kulturpolitikk – og udemokratisk

Korona Posted on 27 Mar, 2021 00:31

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=84017&fbclid=IwAR0um5x_7D_hZ8U4p6dwKedCtBn7DLlfypMeX2MXRqu-Vc2GO6V9_bdLAlI

Dette har vært oppe før, med samme svar.

Regjeringen fjerner muligheten til å tjene penger på vanlig måte, og beholder allikevel regelen om at bare vanlig inntekt kan danne grunnlag for oppholdstillatelse, ikke kompensasjon som utbetales. Man hiver ut folk med en begrunnelse som hører hjemme i en normal virkelighet.

Skittent.

Dessuten driver regjeringen også udemokratisk politikk på den måten, sånne avgjørelser vil bidra til å ødelegge kulturlivet, på tvers av de demokratiske vedtak som er gjort om det motsatte gjennom mange år.Next »